Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Денне відділення 4 курс

4 курс (укр)

Матеріали з оформлення дипломної роботи

Методичні вказівки з державної атестації студентів за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної, заочної форми навчання

Кутові штампи

Резюме дипломної роботи бакалавра з менеджменту

Структура дипломної роботи

Титульний аркуш дипломної роботи бакалавра

Програма державного екзамену 

 

4 курс (рос)

Методические указания по выполнению дипломной работы бакалавра направления подготовки "Менеджмент" образовательно-квалификационного уровня "бакалавр" всех форм обучения

Резюме дипломной работы бакалавра

Резюме дипломной работы бакалавра (пример)

Титульная страница