Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Дізнатися про спеціальності

  1. Публічне управління та адміністрування
  2. Адміністративний менеджмент
  3. Управління проектами
  4. Державна служба
  5. Менеджмент організацій і адміністрування

Розкрий свій потенціал − створи успішну організацію!




Спеціальність „Менеджмент організацій” охоплює такі напрямки діяльності, як: управління ресурсами підприємства, управління виробництвом, планування та організація діяльності компанії, управління персоналом, управління маркетинговою діяльністю, управління розробками та науковими дослідженнями, антикризове управління, управління інвестиціями, управління запасами, стратегічний менеджмент, управління ефективністю роботи організації в цілому. Менеджмент організацій – це самостійний вид організаційно-управлінської діяльності, що охоплює такі сфери, як: управління ресурсами підприємства (фінансовими, матеріальними, інформаційними), управління виробництвом, планування та організацію діяльності, управління персоналом, управління маркетинговою діяльністю, управління розробками та науковими дослідженнями, антикризове управління, управління інвестиціями, управління запасами, управління ефективністю роботи підприємства в цілому. Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. Спеціаліст з менеджменту за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька. Серед фахових здібностей спеціаліста в галузі „Менеджмент організацій” можна назвати такі: планування розвитку організації та її конкурентоспроможності, вибір і здійснення раціональних форм організації управління за всіма функціональними напрямками організації, вміння використовувати сучасні ефективні методи в роботі з кадрами, впроваджувати ефективні системи мотивації та оплати праці, здійснювання контролю виконання рішень та підтримання виконавської дисципліни, в тому числі з питань оперативного контролю, контролю охорони праці та техніки безпеки, здійснювання контролю з питань екологічної безпеки організації. Існують денна, заочна, вечірня, дистанційна та екстернатна форми навчання, а також надається можливість підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців з даної спеціальності. Існують три спеціалізації: менеджмент підприємств і організацій (у промисловості), менеджмент підприємницької діяльності; управління проектами. Враховуючи потреби ринку та у відповідності до законів України «Про національну програму сприяння малому підприємництву в Україні» (№2157 від 21.12.2000 р.), «Про державну підтримку малого підприємництва» (№2063 від 19.10.2000 р.), програми Сумської обласної державної адміністрації щодо суттєвого скорочення безробіття, створення нових робочих місць, в тому числі і за рахунок розширення підприємницької діяльності, починаючи з 2005-2006 навчального року впроваджена спеціалізація «Менеджмент підприємницької діяльності».