"АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

Спеціальність «Адміністративний менеджмент» охоплює такі основні напрямки діяльності: організація та управління структурними підрозділами органів державного та муніципального управління; антикризове управління; управління регіональним розвитком; управління соціально-психологічними відносинами в колективі; формування планів соціально-економічного розвитку території; управління взаємозв’язками з громадськістю.

Згідно з національним класифікатором професій ДК 003: 2005, випускники спеціальності «Адміністративний менеджмент» отримають професію: менеджер із питань регіонального розвитку; менеджер з адміністративної діяльності; менеджер з логістики; менеджер з постачання; менеджер зі збуту; менеджер зі зв’язків з громадськістю; менеджер із зовнішньоекономічної діяльності; менеджер з фінансової діяльності; менеджер у сфері з нерухомістю; менеджер з питань комерційної діяльності та управління; менеджер з підбору, забезпечення та використання персоналу.

Фахівці спеціальності «Адміністративний менеджмент» мають право займати керівні посади центральних органів державної влади та місцевих органів державної влади; мають право бути керівниками підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин, керівниками підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю, керівниками підрозділів матеріально-технічного постачання, керівниками науково-дослідних підрозділів, менеджерами з логістики, менеджерами із зовнішньоекономічної діяльності.