Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Стажування викладачів кафедри продовжується!

Доцент кафедри управління Швіндіна Ганна Олександрівна протягом 15-16 березня пройшла стажування в рамках міжнародного проекту за підтримки Британської Ради під назвою «Інтернаціоналізація вищої освіти»на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Спікерами та тренерами виступили представники Кінгстонського університету (м.Лондон, Великобританія) - Роберто Ді Наполлі та Сабріни Пома. Досвідчені сертифіковані британські тренери провели тренінги на тематику активного навчання та педагогічного лідерства в університетах за наступними модулями:

‘Active Learning: From Practice to Theory’

‘Blended ways to support Active Learning: Problem-based Learning and the Flipped Classroom’

‘Leading scholarly in higher education pedagogy’

Тренінги спрямовані на розвиток комунікативних навичок, необхідних для педагогічного лідерства та успішного викладання з врахуванням кращого досвіду фахівців з Великобританії.

В цілому, до участі у тренінгу було надіслано 95 заявок учасників, з-поміж яких було обрано 60, що були запрошені до безпосередньої участі. Зокрема, це представники наступних університетів: Київський національний торговельно-економічний університет, Сумський державний університет, Чернівецький національний університет, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Українська академія друкарства, Ужгородський національний університет, Черкаський державний технологічний університет, Український католицький університет, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Львівський національний університет імені Івана Франка, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, Національний лісотехнічний університет України, Тернопільський Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Національний університет «Львівська політехніка».

Тренінги надали учасникам поглиблене розуміння та інструменти для ефективного спілкування зі студентською аудиторією, незалежно від ситуації чи контексту, а також вправність з ефективного педагогічного лідерства.