Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Акредитація магістерської програми «Державна служба»

З 28 лютого по 2 березня 2017 р. на кафедрі управління працювала експертна комісія, щодо проведення чергової акредитації спеціальності 8.15010002 «Державна служба» (074/281 «Публічне управління та адміністрування») у складі Гавкалової Н.Л. – д.е.н., професора, завідувачки кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та Монастирського Г.Л. – д.е.н., професора, професора кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету.

Експерти ретельно перевірили навчально-методичне забезпечення, матеріально-технічну базу, наукову складову освітнього процесу та ін.

Як члени науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» експерти мали зустрічі з першим проректором університету Карпушею В.Д. таначальником організаційно-методичного управління Юскаєвим В.Б. під час якої обговорювались особливості розробки та впровадження освітніх програм на основі нового покоління стандартів. Експерти були ознайомлені з нормативною базою університету.

Під час зустрічі експертів з проректором з науково-педагогiчної роботи, міжнародної діяльності та технічного забезпечення Любчаком В.О., начальником відділу міжнародних зв'язків Кириченком К.І. та директором департаменту міжнародної освіти Божком М.О. обговорювалися питання співпраці між університетами, напрями участі у спільних грантових проектах та програмах. Сторони поділились власним досвідом роботи з іноземними студентами.

Професор Монастирський Г.Л. мав зустріч зі студентами та прийняв участь в проведенні ділової гри. Він поділився власним досвідом впровадження проектно-орієнтованих підходів до організації навчального процесу.

Експертна комісія дала високу оцінку якості підготовки фахівців зі спеціальності 8.15010002 «Державна служба» (074/281 «Публічне управління та адміністрування»).