Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Дізнатися про спеціальності

  1. Публічне управління та адміністрування
  2. Адміністративний менеджмент
  3. Управління проектами
  4. Державна служба
  5. Менеджмент організацій і адміністрування

Розкрий свій потенціал − створи успішну організацію!
Доцент кафедри управління пройшла 10-місячне наукове стажування в Університеті Порту

З 01.09.2016 по 29.06.2017 доцент кафедри управління Мирошниченко Юлія Олександрівна пройшла 10-місячне наукове стажування в Університеті Порту (Факультет економіки) за програмою мобільності EMINENCEІІ. Ця можливість виникла в результаті активної міжнародної діяльності Сумського державного університету та ННІ ФЕМ імені Олега Балацького, зокрема, в рамках програми Європейської Комісії Erasmus Mundus Action 2.Темою проведеного дослідження було "Оцінка впливу соціальних, політичних і економічних інститутів на прийняття корупційних рішень, в контексті підприємницької діяльності". За результатами дослідження прийнята участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток міжнародної конкурентоспроможності: держава, регіон, підприємство» (16 грудня 2016 року, Лісабон, Португалія), з публікацією статті «Чи варта боротьба з корупцією для зростання?» у співавторстві з керівником від приймаючого університету, професором Педро Косме да Коста Вієйра. Отримані наукові результати дослідження будуть опубліковані в індексованому міжнародному журналі.

Крім того Мирошниченко Юлія під час стажування приймала участь в якості асистента при викладанні академічного курсу «Розрахунок і Фінансові інструменти» (42 години, 6 ECTS, провідний лектор - професор Педро Косме да Коста Вієйра) та відвідувала академічний курс «Інформаційний менеджмент» (42 години, 6 ECTS) на Факультеті економіки. Результати пост-докторського дослідження, в частині оцінки впливу корупції на економічне зростання, використовуючи панелі з короткими часовими рядами за допомогою Rпрограмування, були використана в якості допоміжного матеріалу в процесі викладання академічного курсу «Інформаційний менеджмент» в Університеті Порту.

Мирошниченко Ю.О. активно приймала участь в короткотермінових тренінгах, курсах в галузі економіки («Введення в R програмування», «Макроекономічний аналіз з моделями емпіричних часових рядів», «Управління ризиками та кількісні фінанси: статистичний аналіз класичних даних в символічному аналізі даних», «Економетрика») та у багатьох економічних та фінансових семінарах, що проводились в приймаючому університеті.

Навчання та дослідницька робота в Університеті Порту надала можливість викладачу кафедри управління перейняти передові методи навчання, провести дослідження серед португальських економістів-вчених, розширити коло контактів для подання спільних заявок для грантів та публікації статей.