Доцент кафедри управління пройшла 10-місячне наукове стажування в Університеті Порту

З 01.09.2016 по 29.06.2017 доцент кафедри управління Мирошниченко Юлія Олександрівна пройшла 10-місячне наукове стажування в Університеті Порту (Факультет економіки) за програмою мобільності EMINENCEІІ. Ця можливість виникла в результаті активної міжнародної діяльності Сумського державного університету та ННІ ФЕМ імені Олега Балацького, зокрема, в рамках програми Європейської Комісії Erasmus Mundus Action 2.Темою проведеного дослідження було "Оцінка впливу соціальних, політичних і економічних інститутів на прийняття корупційних рішень, в контексті підприємницької діяльності". За результатами дослідження прийнята участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток міжнародної конкурентоспроможності: держава, регіон, підприємство» (16 грудня 2016 року, Лісабон, Португалія), з публікацією статті «Чи варта боротьба з корупцією для зростання?» у співавторстві з керівником від приймаючого університету, професором Педро Косме да Коста Вієйра. Отримані наукові результати дослідження будуть опубліковані в індексованому міжнародному журналі.

Крім того Мирошниченко Юлія під час стажування приймала участь в якості асистента при викладанні академічного курсу «Розрахунок і Фінансові інструменти» (42 години, 6 ECTS, провідний лектор - професор Педро Косме да Коста Вієйра) та відвідувала академічний курс «Інформаційний менеджмент» (42 години, 6 ECTS) на Факультеті економіки. Результати пост-докторського дослідження, в частині оцінки впливу корупції на економічне зростання, використовуючи панелі з короткими часовими рядами за допомогою Rпрограмування, були використана в якості допоміжного матеріалу в процесі викладання академічного курсу «Інформаційний менеджмент» в Університеті Порту.

Мирошниченко Ю.О. активно приймала участь в короткотермінових тренінгах, курсах в галузі економіки («Введення в R програмування», «Макроекономічний аналіз з моделями емпіричних часових рядів», «Управління ризиками та кількісні фінанси: статистичний аналіз класичних даних в символічному аналізі даних», «Економетрика») та у багатьох економічних та фінансових семінарах, що проводились в приймаючому університеті.

Навчання та дослідницька робота в Університеті Порту надала можливість викладачу кафедри управління перейняти передові методи навчання, провести дослідження серед португальських економістів-вчених, розширити коло контактів для подання спільних заявок для грантів та публікації статей.