Навчання викладача ННІФЕМ у Школі державного управління

public_administration_teacher_training

У рамках індивідуального гранту старший викладач кафедри управління Кобушко Я.В завершила навчання в Школі державного управління «Соціальна сфера: від видатків до розвитку». Це середньострокова програма підготовки державних менеджерів різного рівня, ініційована неурядовим аналітичним центром «Інститут суспільно-економічних досліджень» (м. Київ). Програма навчання включала 4 модулі на протязі трьох місяців та захист випускного проекту «Модель здійснення державного управління у сфері соціального захисту».

На зустрічах з учасниками Школи виступали Трегуб О., директор Департаменту міжнародних програм та Стародубцев О., директор Департаменту регулювання державних закупівель, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Веселовський А., Постійний Представник України в ЄС у 2008–2010. Навчання проводили Кобець Р., керівник Європейського інформаційно-дослідницького центру при Верховній Раді, Іванова О., керівник соціальних проектів в ПРООН, викладач Національного університету «Києво-Могилянська Академія», Яковлєв М., доцент кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська Академія», викладач Української академії лідерства, Смола Л., професор НТУУ «КПІ», доктор політичних наук, політичний аналітик, а також Онуфрик М. та Самсонова Л., експерти з питань соціальної політики Інституту соціально-економічних досліджень.

Робота у школі відбувалася у вигляді інтерактивної навчальної складової, роботи над актуальними кейсами в проектних командах із залученням зацікавлених сторін, напрацювання проектних рішень та публічних презентацій проектів та механізмів їх впровадження.

Здобуті знання та навички сприятимуть впровадженню практичної складової у програму навчання студентів за спеціальностями «Адміністративний менеджмент» та «Державна служба».

group_photo

student_photo

student_photo student_photo