Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

sumy state university management department

Життя − це проект!
Зроби його успішним!

Обирай спеціалізацію «Управління проектами»

Спеціалізація «Управління проектами» охоплює такі напрямки діяльності, як:

 • планування процесів управління ресурсами проекту (в тому числі управління змістом робіт, управління вартістю робіт, управління якістю робіт, управління трудовими ресурсами, управління ризиками, управління закупівлями та інші);
 • підбір та формування команди проекту;
 • прийняття проектних рішень;
 • прийняття рішень щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;
 • формування та підтримування сприятливого психологічного клімату в колективі.

Відповідно до класифікатора професій ДК 003:2005, випускники спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами» отримають професію:

 • 2447.1. Наукові співробітники (проекти та програми).
 • 2447.2. Професіонали з управління проектами та програмами.

Фахівці спеціальності «Управління проектами» можуть працювати експертами; оцінювачами; керівниками; консультантами з планування, формування та реалізації державних регіональних проектів соціально-економічного розвитку, з управління інвестиційними проектами у галузях будівництва, транспорту, освіти, екології, побутового та торгівельного обслуговування і програм розвитку в промисловості.

Первинними посадами спеціалістів спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами» є такі:

 • директор програми;
 • головний менеджер програми, проектів;
 • директор проекту;
 • менеджер проекту;
 • керівник проектної групи, відділу, центру з розробки та реалізації проектів, програм розвитку;
 • головний фахівець чи керівник проектного підрозділу в промисловості, будівництві, на підприємствах транспорту і зв'язку;
 • головний інженер проекту;
 • керівник науково-дослідних та конструкторських підрозділів;
 • менеджер з планування проектів;
 • координатор проекту;
 • помічник менеджера проекту та ін.
Оволодіння спеціальністю “Менеджмент” за спеціалізацією «Управління проектами» надає реальні можливості кар'єрного зростання керівникам та спеціалістам!

Навчання за спеціалізацією «Управління проектами» має ряд переваг:

 • найсучасніші програмні засоби в галузі управління проектами;
 • тренінги висококласних спеціалістів;
 • практичні навички з розробки бізнес-проектів;
 • формування власної команди;
 • практичні навички роботи у творчих групах, проектних командах;
 • оволодіння актуальними знаннями та навичками у сфері планування, що є цінним для реалізації цілей особистісного зростання;
 • розвиток творчого мислення та креативності, що стане основою новаторської поведінки та інноваційної діяльності;
 • отримання компетенцій, які затребувані в будь-яких галузях економіки;
 • надбання навичок з професійного розвитку відповідно до сучасних вимог ринку.

На спеціалізацію «Управління проектами» приймаються особи, які мають диплом бакалавра або спеціаліста, незалежно від напряму підготовки (спеціальності).

Навчальний процес здійснюють високопрофесійні викладачі, які мають вчені звання професора та доцента. Більшість викладачів мають більше 10 років педагогічного стажу та досвіду науково-дослідної діяльності. Працівники кафедри активно співпрацюють з провідними організаціями та підприємствами в Сумському регіоні та за його межами, мають зв'язки з науковцями країн близького та далекого зарубіжжя. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та міжвузівських конференціях, семінарах, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах.