Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Реалізуй себе на вершинах управлінської ієрархії!

Обирай спеціалізацію «Державна служба»
спеціальності «Публічне управління та адміністрування»!

Здійснюємо професійну підготовку висококваліфікованих відповідальних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику; творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції; сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою ствердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

Програма спрямована на підготовку фахівців для роботи на посадах І-ІV категорій державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, а також інших державних установах і організаціях на які поширюється дія Закону України «Про державну службу» (категорії посад у державному управлінні).

Узагальненим об'єктом діяльності спеціалістів з державної служби є: організаційно-розпорядча робота щодо практичного виконання завдань і функцій держави на місцевому рівні державного управління та місцевого самоврядування. Передбачає поєднання глибокої теоретичної підготовки з набуттям практичних навичок та вмінь у сфері державного управління. У професійному навчанні слухачів особлива увага приділяється таким питанням, як аналіз державної політики, стратегічне планування, технологія управління й прийняття управлінських рішень, менеджмент організацій, механізми взаєморозуміння в управлінському спілкуванні, етика державного службовця, стиль роботи керівника, організація управлінської праці в державному управлінні тощо.

Випускники магістратури з даної спеціальності та спеціалізації можуть займати такі посади:

  • керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;
  • менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок;
  • менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління;
  • професіонали державної служби;
  • секретарі адміністративних органів.

Навчальний процес здійснюють високопрофесійні викладачі, які мають вчені звання професора та доцента. Більшість викладачів мають більше 10 років педагогічного стажу та досвіду науково-дослідної діяльності. Працівники кафедри активно співпрацюють з провідними організаціями та підприємствами в Сумському регіоні та за його межами, мають зв'язки з науковцями країн близького та далекого зарубіжжя. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та міжвузівських конференціях, семінарах, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах.