Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Розкрий свій потенціал − створи успішну організацію!

Обирай  «Адміністративний менеджмент»

 

Спеціалізація «Адміністративний менеджмент» охоплює такі основні напрямки діяльності:

 • організація та управління структурними підрозділами органів державного та муніципального управління;
 • організація та управління підприємствами різних галузей матеріального та нематеріального виробництва;
 • антикризове управління;
 • управління регіональним розвитком;
 • управління соціально-психологічними відносинами в колективі;
 • формування планів соціально-економічного розвитку території;
 • управління взаємозв'язками з громадськістю та ін.

Випускники даної спеціальності та спеціалізації є менеджерами з адміністративної діяльності в організаціях та підприємствах з різною формою власності: від фірми до державних установ.

Випускники спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Адміністративний менеджмент» отримають професію:

 • керівників підприємств, установ та організацій;
 • керівників виробничих та функціональних підрозділів (маркетингових, економічних, юридичних та адміністративних, підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин, підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю);
 • менеджерів (управителів) у фінансовій діяльності;
 • менеджерів (управителів) у сфері досліджень та розробок;
 • менеджеів (управителів) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління;
 • менеджерів (управителів) в освіті, охороні здоров'я, соціальній сфері та інші професії.

Фахівці спеціалізації «Адміністративний менеджмент» можуть:

 • займати керівні посади центральних та місцевих органів державної влади;
 • бути керівниками підрозділів кадрів та соціально-трудових відносин, керівниками підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю, керівниками підрозділів матеріально-технічного постачання, керівниками науково-дослідних підрозділів, менеджерами з логістики, менеджерами із зовнішньоекономічної діяльності.

Сучасні технології ведення адміністративної діяльності дозволять Вам підвищити власну конкурентоспроможність!

Оволодіння спеціалізацією «Адміністративний менеджмент» розкриває максимальні можливості для кар'єрного зростання.

Основна перевага спеціалізації: універсальність об'єкта діяльності випускника − підприємства виробничої і невиробничої сфер, установи та організації, підприємницькі структури, учбові та наукові установи. На спеціальність «Менеджмент» спеціалізації «Адміністративний менеджмент» приймаються особи, які мають диплом бакалавра або спеціаліста, незалежно від напряму підготовки (спеціальності). Навчальний процес здійснюють високопрофесійні викладачі, які мають вчені звання професора та доцента. Більшість викладачів мають більше 10 років педагогічного стажу та досвіду науково-дослідної діяльності. Працівники кафедри активно співпрацюють з провідними організаціями та підприємствами в Сумському регіоні та за його межами, мають зв'язки з науковцями країн близького та далекого зарубіжжя. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та міжвузівських конференціях, семінарах, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах.