Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Смоленніков Денис Олегович 1.05.11 14234

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри управління, заступник директора ННІ ФЕМ імені Олега Балацького з виховної роботи та гуманітарних питань 
+380542687878, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Основні навчальні курси:
 • «Методи прийняття управлінських рішень»;
 • «Операційний менеджент»;
 • «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією»;
 • «Економічне прогнозування»

 

Мова викладання:

українська, російська, англійська (рівень B2, сертифікат TestDaF-Institut onSET placement test, 31.10.2017 р.)


Наукові інтереси:

 • соціальна та екологічна відповідальність бізнесу;
 • сталий місцевий розвиток;
 • сталий розвиток в енергетиці, енергетична безпека;
 • освіта для сталого розвитку

 

Основні адміністративні ролі:

 • заступник директора ННІ ФЕМ імені Олега Балацького з виховної роботи та гуманітарних питань;
 • куратор академічної групи першого курсу (спеціальність «Менеджмент»);
 • тьютор проекту англомовного дистанційного навчання (спеціальність «Менеджмент»);
 • член Вченої ради ННІ ФЕМ імені Олега Балацького, Ради з якості ННІ ФЕМ імені Олега Балацького;
 • відповідальний виконавець проекту 0117U003933 «Корпоративна соціально-екологічна відповідальність для сталого розвитку: партнерство стейкхолдерів реального, фінансового та державного секторів економіки»

 

Міжнародна грантова діяльність:

 • проект SCOPES IZ74Z0_160564/1 «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства» (менеджер проекту, Швейцарський національний науковий фонд, 2015-2017)
 • проект SCOPES IZ76Z0_173683 Додаткове фінансування інституційного співробітництва в рамках SCOPES IZ74Z0_160564 / 1 (менеджер проекту, Швейцарський національний науковий фонд, 2017)
 • індивідуальні гранти на участь у семінарах (Латвія, 2018), конференціях (Литва, 2017; Польща, 2015, 2016), тренінгових курсах (Грузія, 2014), молодіжних обмінах (Македонія, 2014), літніх школах (Швеція, 2011), освітніх тижнях (Німеччина, 2007, 2008, 2009; Угорщина, 2016)

Конференції, стажування, підвищення кваліфікації:


Успішно завершені масові онлайн-курси:

 

Основні публікації
Підручники, навчальні посібники:

 • Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2-х томах/ За редакцією проф. Балацького О.Ф., проф. Теліженко О.М. - Суми: Університетська книга, 2009. – Т.2. – 592 с. (розділ «Методи прийняття управлінських рішень» у співавторстві з Соколовим М.О.);
 • Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики: навч. посібник / О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, Є. В. Мішенін та ін. ; за заг. ред. : О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка, О.А. Лук'янихіної. - Суми: Університетська книга, 2011. – 366 с. (розділ «Інформаційні технології як інструмент управління громадськими організаціями» в співавторстві з Глівенко С.В., Павленко О.О.);
 • Менеджмент для магістрів [Текст] : у 2-х т. Т.1 / За заг. ред.: О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. — Суми : Університетська книга, 2011. — 662 с.(розділ «Автоматизоване робоче місце менеджера» у співавторстві з Глівенко С.В., Карпенко Є.В.; розділ «Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» у співавторстві з Ілляшенко К.В.);
 • Менеджмент для магістрів: підручник у 2-х томах/ За редакцією проф. Балацького О.Ф., проф. Теліженко О.М. - Суми: Університетська книга, 2013. – Т.2. – 618 с. (розділ «Економічне прогнозування» у співавторстві з Глівенко С.В.);
 • Сталий місцевий розвиток: Збірка ситуаційних вправ для формування у студентів вмінь щодо реалізації стратегії сталого місцевого розвитку [за заг. ред.. В.І. Середи]. – Київ : Видавництво ПРООН, 2013. – 250 с. (кейси 1.2, 4.7, 5.3, 7.2);
 • Економічний потенціал підприємства : навчальний посібник. За заг. Ред. Проф. О.Ф. Балацького, проф. О.М. Теліженка. - Суми : Університетська книга, 2014. - 724 с. (розділ "Інформаційне забезпечення оцінки і прогнозування економічного потенціалу підприємства" у співавторстві з Глівенко С.В.)
 • Management for Bachelors: textbook / edited by O.F. Balatskyi, O.M. Telizhenko. - Sumy: Universytetska Knyga, 2015. - 610 p. (розділ "Managerial decisions making methods approval" у співавторстві з Соколовим М.О.)
 • Адміністративний менеджмент : підручник. - Суми : Університетська книга, 2016. (розділ "Розробка та прийняття управлінських рішень" у співавторстві з Мирошниченко Ю.О.)
 • Інноваційне "зелене" навчання. Посібник з інноваційних методик викладання екологічної та енергетичної проблематики / А. Еберс, Л. Джоллер, Н. Костюченко, Д. Смоленніков. - Санкт-Галлен: Університет Санкт-Галлена, 2017. – 20 с.
Дисертація:
Смоленніков, Д.О. Організаційно-економічне забезпечення соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики: дисертація ... канд. екон. наук, спец.: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Д.О. Смоленніков; наук. керівник А.Ю. Жулавський. - Суми: СумДУ, 2017. - 228 с.
 
Монографії:
 • Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. О. В. Прокопенко. — Суми: СумДУ, 2012 (розділ "Підходи до економічної оцінки інноваційного потенціалу регіону" у співавторстві з Костюченко Н.М.)
 • Methodological bases and practice of sustainable development implementation: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics, Assoc. Prof. N. Kostyuchenko. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2015. – 272 p. (розділ "Corporate environmental responsibility as a tool for sustainable development of a country" у співавторстві з Костюченко Н.М.)
 • Місцевий розвиток за участі громади. Том 4: Регіональні аспекти та сталий розвиток міст / за заг.ред. к.пол.н. Г.І. Мелеганич, д.е.н. Ю.М. Петрушенка. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 316 с. (розділ "Соціально-екологічно відповідальний бізнес у галузі теплоенергетики: позитивний досвід та роль у місцевому розвитку громади та забезпеченні сталого розвитку суспільства")
 • Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. — Суми : ТОВ «Триторія», 2017. — Т. ІV. (розділ "Соціально-екологічна відповідальність підприємств як фактор соціально-екологічної безпеки регіону" у співавторстві з Костюченко Н.М.)

Статті:

 • Костюченко Н.М. Науково-методичний підхід до обґрунтування інституційних рішень у сфері природокористування (на прикладі рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки зони зелених насаджень) / Н.М. Костюченко, Д.О. Смоленніков // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва». – Суми. – №3. – Т.2, 2011. – С. 35-44;
 • Смоленніков, Д. О. Роль екологічної відповідальності бізнесу на шляху до сталого розвитку [Текст] / Д. О. Смоленніков // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2013. — №4. — С. 35-39;
 • Fashchuk, Y. V. Economic assessment of diversification as a strategic development alternative [Текст] / Y. V. Fashchuk, D.O. Smolennikov // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2014. - №2. - С. 43-53;
 • Карпенко, Є. В. Обґрунтування окремих складових та визначення ефективної структури соціального пакету [Текст] / Є. В. Карпенко, Д. О. Смоленніков // Ефективна економіка. — 2014. — № 3;
 • Community-based approach to local development as a basis for sustainable agriculture: experience from Ukraine / Nadiya Kostyuchenko, Yuriy Petrushenko, Denys Smolennikov, Yuriy Danko // International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology (IJARGE), Vol. 11, No. 2, 2015. - P.178-189.
 • Смоленніков Д. О. Роль стейкхолдерів у запровадженні екологічної відповідальності підприємств / Д. О. Смоленніков // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – Суми : СумДУ, 2015. – № 4. – С. 12–16. 
 • Смоленніков Д. О. Підходи до визначення поняття «екологічна відповідальність бізнесу» / Д. О. Смоленніков, Н. М. Костюченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка та менеджмент, 2015. – № 12 (66). – С. 151–156.
 • Smolennikov D. Active teaching methods in education in good practices of local communities for sustainability as applied in good practices of local communities / D. Smolennikov, N. Kostyuchenko // Studia Periegetica, 2016. – No. 1(15). – P. 139-152.
 • Смоленніков Д. О. Важливість впровадження принципів соціально-екологічної відповідальності на підприємствах теплоенергетики / Д. О. Смоленніков // Проблеми і перспективи економіки та управління. – Чернігів, 2016. – № 1 (5). – С. 158–167.
 • Смоленніков Д. О. Науково-методичний підхід до оцінки соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики / Д. О. Смоленніков // Причорноморські економічні студії. – Одеса, 2016. – № 12-2. – С. 79–84.
 • Смоленніков Д. О. Система індикаторів соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики / Д. О. Смоленніков // Економічний вісник національного гірничого університету : науковий журнал. – Дніпропетровськ, 2016. – №4 (56). – С. 133–140. 
 • Смоленніков Д. О. Система організаційно-економічного забезпечення соціально-екологічної відповідальності бізнесу / Д. О. Смоленніков, О. В. Люльов // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 4. – С. 34–42.
 • Смоленніков Д. О. Стратегічне управління соціально-екологічною відповідальністю бізнесу / Д. О. Смоленніков, А. Ю. Жулавський // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка та менеджмент, 2016. – № 12 (70). – С. 223–228.
 • Cмоленніков Д. О. Розроблення механізму партнерства влади, бізнесу та громади для реалізації еколого-орієнтованих проектів / Д. О. Смоленніков, А. В. Бондар // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2016. – № 4. – С. 21–27. 
 • Smolennikov D. The role of stakeholders in implementing corporate social and environmental responsibility / D. Smolennikov, N. Kostyuchenko // Business Ethics and Leadership. - 2017. - Vol. 1, Issue 1. - P. 55-62.
 • Smolennikov D., Zhulavskii A., Kostyuchenko N. Social and environmental responsibility strategies of business // Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, Dnipro, Iss. 3, P. 134-139
 • Smolennikov D., Petrushenko Yu., Kostyuchenko N., Vorontsova A. Impact of the participatory financing of international development projects on social capital of the local communities // Problems and Perspectives in Management, 15(3), P. 183-192. 
 
Розширений перелік публікацій доступний на сайті репозитарію СумДУGoogle Академії та Scopus.
 
Профілі у соціальних мережах:

 

LinkedIN

ResearchGate

Facebook

ORCID