Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Петрушенко Микола Миколайович

доктор економічних наук, доцент

ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

телефон: +380542687878

Профілі в ResearchGate, Google Scholar, Scopus, WoS

 

 

Поточна посада:

доцент кафедри управління (з 2011 року)

Попередні посади:

заступник декана ФЕМ з наукової роботи (з 2012 по 2015 роки)

старший викладач кафедри управління (з 2008 по 2011 роки)

асистент кафедри управління (з 2005 по 2008 роки)

Наукові інтереси:

теорія ігор, менеджмент, конфлікти в економіці, національна економіка, екологічний менеджмент

Попередні наукові дослідження:

“Моделювання конфліктів в економіці”, “Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики”, “Прогнозування та програмування зрівноваженого розвитку рекреації”, “Конфлікти в організаційно-економічних механізмах підприємств”, “Фундаментальні основи соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку регіону”, “Механізми реалізації потенціалу дематеріалізації та ресурсозбереження національної економіки в умовах інформаційного суспільства”

Наукове керівництво студентами:

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Банківська справа», диплом ІІІ ступеня; студент факультету економіки та менеджменту СумДУ Григор’єв Олег (м. Харків, березень 2015)

ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування», дипломом ІІІ ступеня; студент Науково-навчального інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького СумДУ Скоробагатий Артем (м. Дубляни, квітень 2016)

Основні дисципліни:

Менеджмент, Економіко-математичне моделювання, Екологічний менеджмент, Управління персоналом

Мови викладання:

українська, англійська, російська

Освіта та кваліфікація:

доктор економічних наук (2014 рік), Атестаційна колегія МОНУкраїни

доцент (2013 рік), Атестаційна колегія МОНмолодьспортУкраїни

підвищення кваліфікації з управління проектами (2009), Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

кандидат економічних наук (2008 рік),Вища атестаційна комісія України

магістр з менеджменту організацій (2001 рік), Сумський державний університет, диплом з відзнакою

бакалавр з менеджменту (2000 рік), Сумський державний університет, диплом з відзнакою

Публікації:

Підручники, конспекти лекцій, методичні розобки:

Монографії:

Статті:

 • Kulish,A., Petrushenko,M., Reznik,O., Kiselyova, E. (2018). The relations unshadowing in business activities: the economic and legal factors of security at the macroeconomic level. Problems and Perspectives in Management, 16(1), 428-436. doi:10.21511/ppm.16(1).2018.40
 • Hrytsenko, L., Petrushenko, M., Daher, K. (2017). The necessity of socio-ecological modificationof two-tier economic model of secondary resources management in Ukraine. SocioEconomic Challenges. Vol. 1, № 1.pp. 68-76.
 • Shevchenko, H. M, Petrushenko M. M. (2017). Analysis of recreational-economic activities based on simulation modeling. Modern European Researches, Salzburg, № 1, pp. 110–116.
 • Shevchenko, H. M.,Pakhomov, V. M., Petrushenko, M. M. (2016). Economic and legal issues of rural and recreational land use in Ukraine.Economic Annals-XXI, no. 1–2 (156), pp. 54–58.
 • Prokopenko, O. V., Petrushenko, M. M., Shevchenko, H. M. (2015). Categoriesofriskanddamageincontextofinnovativeecological-economic activity’s theoretical analysis.Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, no. 2 (7).
 • Petrushenko, M. M., Voroshylo, L. S. (2015). Environmental-economicconflict: conceptualcomplexityandmanagementissues.Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, no. 3 (8).
 • Петрушенко, М. М. (2013). Бюджетне управління в системі вирішення екологічних протиріч розвитку національної економіки: територіальний підхід. Проблеми економіки, № 3, С. 120–127.
 • Петрушенко, М. М. (2013). Методологія управління екологічними протиріччями. Соціально-економічні проблеми і держава, № 1 (8), С. 199–211.
 • Петрушенко, М. М., Шевченко, Г. М. (2013). Управління еколого-економічними конфліктами в контексті теорії оптимальних механізмів розподілу ресурсів. Актуальні проблеми економіки, № 3 (141), С. 186–192.
 • Петрушенко, Н. (2013). К вопросу о менеджмент-консалтинге как подходе разрешения противоречий в экономических системах. Международното списание за устойчиво развитие, Варна, вып. 8, С. 119–122.
 • Петрушенко, Н. Н. (2013). Особенности управления экологическими противоречиями в экономических системах. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия“Экономика”, Майкоп, вып. 3(127), С. 37–44.
 • Балацький, О. Ф., Петрушенко, М. М., Шевченко, Г. М. (2012). Конфліктна складова системи соціоприродних зв’язків у економічній сфері взаємовідносин. Механізм регулювання економіки, № 2 (56), С. 140–153.
 • Петрушенко, М. М. (2012). Еколого-економічні конфлікти в контексті теорії ігор: науково-методичні підходи. Економічний форум, № 4, С. 260–265.
 • Петрушенко, М. М. (2012).  Економічні “ігри проти природи”: модель прийняття рішень у сфері управління екологічними конфліктами. Бізнес Інформ, № 4, С. 130–132.
 • Петрушенко, М. М. (2012). Концепція економічної оцінки та механізму управління екологічними конфліктами. Економіст, № 11 (313). С. 47–51.
 • Петрушенко, М. М. (2012). Оцінка еколого-економічних конфліктів із урахуванням чинника безпеки. Регіональна економіка, № 4 (66), С. 115–122.
 • Петрушенко, М. М. (2012). Управління природно-ресурсними конфліктами в контексті неоінституціоналізму. Європейський вектор економічного розвитку, вип. 2 (13), С. 411–414.

Матеріали конференцій:

 • Шевченко, Г. М., Петрушенко, М. М. (2017). Розвиток рекреаційної галузі через інституційно-економічний механізм державно-приватного партнерства. Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід. Львів, С. 225–229.
 • Петрушенко, М. М., Прокопенко, О. В.(2015). Environmental risk and ecological-economic damage within conflictual development of national economy. Ризики та загрози джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні, Одеса–Вилкове, С. 144-147.
 • Шевченко, Г. М., Петрушенко, М. М. (2014). Формування комплексних програм розвитку екорекреації. Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм, Одеса, С. 246-247.
 • Петрушенко, М. М. (2012). Багатокритеріальнаекономіко-математичнамодельвирішенняекологічних конфліктів. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем, Харків, С. 110–111.
 • Петрушенко, Н. Н.(2012). Корпоративная социальная ответственность при управлении экологическими конфликтамию. Инновационные процессы и корпоративное управление, Минск, С. 346–349.
 • Petrushenko, M. (2012).Economic games against nature: the potential environmental conflicts in Ukraine. Modern trends of scientific thought development, London, P. 118–121.