Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Швіндіна Ганна

Доцент, кандидат економічних наук

Сумський державний університет (СумДУ)

+380542687878, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль в LinkedIN, ResearchGate, Google Academy, WoS

 

 

РЕЗЮМЕ:

Поточна посада: доцент кафедри управління, СумДУ, з 2007 року - по теперішній час;

заступник директора з наукової діяльності в Інституті фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького (підрозділ СумДУ), з 2016 – по теперішній час

Попередні посади: Заступник завідувача кафедри управління, з 2009 по 2016 роки; старший викладач кафедри управління, СумДУ, з 2006 по 2007 роки; асистент кафедри управління, СумДУ, з 2002 по 2006 роки.

Поточні наукові інтереси: Організаційний Розвиток та Організаційна Еволюція, Стратегічний Менеджмент, Управління Змінами, Управління конфліктами, Стратегії коопетиції та кооперації, Організаційна поведінка, Управління парадоксами.

Докторське дослідження:

 • Методологія розвитку організаційних систем: формування, оцінка, управління (затверджена тема докторської дисертації 10.06.2010),
 • Стратегія коопетиції як траєкторія можливого організаційного розвитку на прикладі наукових досліджень ВНЗ (тема дослідження протягом стажування в Університеті Монпельє).

Завершені дослідження: Health Economics and Demographic Patterns in Ukraine (Project "Global Health Economics), Конфлікти в організаційних механізмах підприємств (НДР другої половини доби).

Мова викладання: англійська, українська та російська.

 

ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ:

2017 – Літня школа з Економіки та Інновацій для Докторантів(Липень, 2017, Естонія);

2016 – Стажування в Університеті Монпельє, програма Post-Doc (рівень докторантури), напрямок «Business Studies and Management Sciences», спеціалізація «Стратегічний менеджмент».

2016 – Університет Монпельє, французька мова (довідка університету,  Рівень B1);

2009− Вища атестаційна комісія України, доцент (наукове звання), диплом 12ДЦ №022778 від 30.06.09 р.;

2006− Вища атестаційна комісія України, кандидат економічних наук (науковий ступінь), диплом ДК №035993 від 14.09.06 р., 08.08.01 – Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища;

2002 – Завершення навчання в аспірантурі, СумДУ;

1999 − Сумський державний університет, спеціаліст , спеціальність"Менеджмент організацій", диплом з відзнакою;

1999 – Сумський державний університет, референт-перекладач (English).

 

ВІДВІДАНІ СЕМІНАРИ ТА ТРЕНІНГИ (З 2008):

 • Тренінг “Вступ до освіти для дорослих” запропонований DVV International за підтримки Міністерства закордонних справ, 19-21/10/2017, Київ;
 • Тренінг “Інноваційний розвиток на місцевому рівні” запропонований DVV International за підтримки Міністерства закордонних справ,  13-15th of September, 2017, Irpin;
 • “Активні громадяни ”Проект за підтримки Британської Ради, 2016-2017, Суми та Київ;
 • Курс «Зелена Індустрія: шляхи назустріч Стійкому Індустріальному Розвитку», організований Департаментом з промислового розвитку Організації Об’єднаних Націй (Австрія) на базі Центрального Європейського Університету (Будапешт, Угорщина), CEU, 10-23 липня, 2016;
 • Програма тренінгу зі специфіки Міжнародних освітніх програм, орієнтованих на Європейські тенденції (Живець, Польща), Квітень 2015;
 • Програма академічного обміну EMINENCE в рамках програм ErasmusMundus, Університет Монпельє, Центр Розвитку Досліджень у Менеджменті, (Монпельє, Франція), UM, October2014;
 • Програма з підтримки Вищої Освіти: Регіональні Семінари з Досконалості у Викладанні, проект «Глобальна Економіка Здоров’я»., (С.-Петербург, Росія), ЕУ, 2011-2014
 • "Excellence in Writing E-mails", семінар, проведений Є. Баранченко - в минулому співробітник СумДУ, зараз є лектором в New-Castle Business School, (Суми, Україна), СумДУ, 2013
 • "Можливості системи дистанційного навчання СумДУ для експертів", (Суми, Україна), СумДУ, 2013

 

НЕДАВНІ ПУБЛІКАЦІЇ (з  2008, подані мовою оригіналу):

Підручники:

 • Менеджмент для магістрів : підручник : у 2 т. / за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Університетська книга, 2011, 2013 – Т.1,Т.2.
 •  Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Університетська книга, 2010. – Т.1
 • Адміністративний менеджмент : підручник / за заг. ред.. О.М. Теліженка та С.В. Глівенка. – Суми : Університетська книга, 2016. – 872 с.; С. 612-640.

Монографії:

 • Балацкий О.Ф., Швиндина А.А. Эколого-экономические аспекты ресурсосбережения // Методы решения экологических проблем : монография / Под ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника, к.э.н. Е.В. Шкарупы. - Сумы : Издв-во СумГУ, 2010. - Вып. 3. - 663 с. - С.317-336
 • Социально-экономический потенциал региона : монография / Под общ. ред. проф. О.Ф, Балацкого. - Сумы: Университетская книга, 2010. - 364 с. - (автор: 2.4, 2.5, 3.1, 3.2)
 • Shvindina H. The depopulation in Ukraine as an Impact-factor of Labour Market Development / Beskidzkie Dziedzictwo V. Praca zbiorowa pod redakcja. ks. dr. Stanisława Cadra i dr. Stanisława Ciupki. - Łodygowice, 2017. - 184 p.; P.162-182.
 • Швіндіна Г.О. Ефективні стратегії організації в умовах економічної кризи: коопетиція як нова парадигма / Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи : колективна монографія / За заг. ред. Т.Д. Косової. - Кривій Ріг: ДонНУЕТ, 2016, - 320 с. - С. 304-312
 • Швіндіна Г.О. Підходи до управління організаційним розвитком підприємства: формування збалансованого механізму / Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. І . – С. 210-217.

Статті:

 • Shvindina H.O., Martinez V.V. Methodological Approach to Transaction Attractiveness Valuation as a Decision-Making Tool of Organizational Strategy // International Journal of Management and Network Economics. – 2017. – submitted - in English
 • Leonov S.V., Vasilyeva T.A., Shvindina H.O. Мethodological approach to design the organizational development evaluation system // Scientific Bulletin of Polissia, 2017. – 3(11) – V.2 – P. 51-56. - in English
 • Oleksii Lyulyov and Hanna Shvindina (2017). Stabilization Pentagon Model: application in the management at macro- and micro-levels . Problems and Perspectives in Management (open-access), 15(3), 42-52. doi:10.21511/ppm.15(3).2017.04
 • Hanna Shvindina (2017). Organizational changes: new challenges in search for sustainability. Environmental Economics (open-access), 8(4), 80-86. doi:10.21511/ee.08(4).2017.10
 • Shvindina, H.Leadership as a driver for organizational change / H. Shvindina // Business Ethics and Leadership. – 2017. – Vol. 1, Issue 1. – P. 74-82. – DOI: 10.21272/bel.2017.1-09.
 • Швіндіна Г.О. Інновації у розвитку стратегічного менеджменту: від конкуренції до коопетиції // Маркетинг и менеджмент инноваций, 2017, № 1. – C. 180-192. DOI: 10.21272/mmi.2017.1-16
 • Швіндіна Г.О. Управління стратегічними змінами на підприємстві // Причорноморські економічні студії. – 2016. - № 12. – С. 46-50.
 • Швіндіна Г.О. Ідентифікація сутності стратегії організаційного розвитку // Інтелект-ХХІ, 2016, № 6. – C.153-160.
 • Швіндіна Г.О. Зміна парадигми стратегічного управління організаційним розвитком: від адаптації – до проактивності // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2016, №6. – С. 182-186
 • Shvindina H. O. (2016). The applicability of the social development and organization development theories at the enterprise, Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 4, Retrieved from: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_4/epm2016_4_10.pdf
 • Швіндіна Г.О. Визначення основних елементів моделі управління організаційним розвитком на підприємстві // Ukrainian Journal of Applied Economics, 2016, Том 1, № 4 (2016). - С. – 147 – 156.
 • Швіндіна Г.О. Теоретичні та практичні аспекти організаційних змін на підприємстві // Бізнес-Інформ, 2016, №11. – C. 354 - 359
 • Швіндіна Г.О. Еволюція підходів до ідентифікації змісту стратегії // Mechanism of Economic Regulation, 2016, № 3. - C.66-77
 • Швіндіна Г.О. Пошук стратегій розвитку для підприємств України: відповіді на глобальні виклики [Електронний ресурс] / Г.О. Швіндіна // Ефективна економіка, 2015. - № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=%3C/p%3E%3Cp%20id=&z=5706
 • Швіндіна Г.О. Порівняльний аналіз моделей організаційного розвитку[Електронний ресурс] / Г.О. Швіндіна // Ефективна економіка, 2015. - № 11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5707 (Copernicus)
 • Shvindina H. The Depopulation in Ukraine: Trapped in Mortality Crises // Journal Forum Scientiae Oeconomia (POLAND) – 2016. – No 1. – pp.5-19 - in English
 • Швіндіна Г.О.Аутсорсинг як напрямок розвитку сучасної фірми в АПК (на прикладі ФГ “Артеменка”) / Г.О. Швіндіна, В.О. Артеменко// Вісник Сумського державного університету– 2016. - № 1.(стаття прийнята до друку) - in Ukrainian
 • Shvindina H., Shkurko I. Development of the Quantitative Five Forces Analysis as a Strategic Management Tool / Julia Shkurko, Hanna Shvindina // Journal "Vistnik of SSU. Economics" (Sumy) - 2015. - № 1. – P.75-82. - in English.
 • Швиндина А.А. Конфликт как симптом организационного развития // Международный журнал Sustainable Development. - Варна: ТУ, 2013 (Bulgaria)- № 7, май 2013. - С. 132-136.
 • Швиндина А.А., Вишневская О.М. Особенности управления процессом трудовой адаптации работников в проектных организациях // Вісник Сумського державного університету. – 2013. - № 4. – С. 146-154.
 • Кошевець В.В., Швіндіна Г.О. Виробництво екологічно чистої продукції як один із факторів формування ділової репутації // Бізнес-інформ (Харків) -  2012. - №8. - P.83-85
 • Швиндина А.А. Теоретические основы цикличности развития экономических систем// Вісник Сумського державного університету. – 2012. - № 2. – С. 123-130.
 • Швиндина А.А. Управление ключевыми компетенциями - основа стратегии развития современной компании // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. - 2010, № 3. - Т.1. - С.234-238
 • Швіндіна Г.О., Кошевець В.В. Ділова репутація як показник ефективності функціонування організації // Вісник Сумського державного університету. – 2011. - № 2. – С. 75-79.
 • Швиндина А.А. Адаптация организационных структур управления к современных рыночным условиям// Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – Суми: Видавництво СумДУ.  - 2008. - № 1. – С.20-25
 • Швиндина А.А. Формирование механизма обеспечения устойчивого развития экономического потенциала региона // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – Суми: Видавництво СумДУ.  - 2008. - № 2. – С.95-101.
 • Швиндина А.А. Поведенческий подход к оценке экономического потенциала региона // Механізми регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва.  - 2008, № 2 – С.35-39.
 • Швиндина А.А. Оценка результативности эколого-ориентированных стратегических решений // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – Суми: Видавництво СумДУ.  - 2008. - № 2. – Т.2 – С.156-159.

Матеріали конференцій:

 • Shvindina H. New strategies for sustainable development: futurism or reality for Ukraine? //STABICONsystems – 2017:  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 27 – 29 квітня 2017 р. / редкол. : Г. О. Швіндіна, Д.О. Смоленніков, А. А. Іскаков. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 141 с.; С.139-140.
 • Shvindina Hanna. Strategic Changes Modeling: Search for New Paradigm // Materialy XXI Mezinarodni vedecko-practicka konference, "Aplokovane vedecke novinky - 2017" (Praha), 22-30 cervencu 2017. - P.17-19.
 • Швіндіна Г.О. Коопетиційні стратегії – трансформація конкурентних переваг // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 26 жовтня 2017 р. – Ч. 1. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017. – 372 с. - С.118-120.
 • Shvindina H.O., Perfileva O.O. The corporate social responsibility management at HEI: what strategy to choose? / Hanna O. Shvindina, Olena O. Perfileva// Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015 - 500 p., pp. 320–324. - in English.
 • Shvindina H., Shkurko J. Industry analysis as an integral part of strategic management (by the example of ukrainian agro sector) // Economic problems of sustainable development : materials of International scientific and practical conference in memory of Prof. Balatsky, 24-26th of April, 2013 / Edited by O. Prokopenko. — Sumy : SSU, 2013. — V.2. — P. 274-276.
 • Швиндина А.А. Сущность и закономерности организационного развития // Молодежь и наука:  модернизация и инновационное развитие страны: материалы международной научно-практической конференции. – Пенза: Пенз. гос. технол. Университет, 2013 (RUSSIA). – 701 с. – С.130-132.
 • Швиндина А.А. Управление проектно-ориентированной организацией: изменение концепции лідерства // Современные поблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании: материалы III Межд. научно-практ. Конференции. 12 апремля 2013 г. / под ред. В.И. Ресина. - Москва: Изд-во ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова", 2013 (RUSSIA). - 260 с., С. 228-232
 • Etongwe, O.Y. Eric Knowledge management and improvement of agricultural productivity in Cameroon / O.Y. Etongwe, H. Shvindina // Economic problems of sustainable development: materials of International scientific and practical conference, Sumy, 3-5 of April, 2012  / Edited by O. Prokopenko. — Sumy : Publishing house of SSU, 2012. — Т.2. — С. 57-58.
 • Shvindina, H. The role of Nigerian government in reducing natural resources depletion/ H. Shvindina, J.E. Nwosu// Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. - Суми: СумДУ, 2012. - Т.3. - С. 159-161.
 • Silvanus, S. Nyakunga The ecological education as factor of solving the problem of elephant poaching in Tanzania / S. N. Silvanus, H. O. Shvindina // Economics for Ecology ISCS'2011: 17th International Scientific Conference, Sumy, May 6-9, 2011 / Editing Comettee: D. Smollenikov, P. Denisenko. - Sumy: SSU, 2011. - P. 106-108.
 • Швиндина А.А. Особенности идентификации и оценки организационных изменений // Матеріали VII Міжнародної конференції "Стратегія якості у промисловості і освіті" (3-10 червня 2011 р., Варна, Болгарія): Матеріали. У 3-х томах. Том III. Упорядники: Хохлова Т.С., Хохлов В.О., Ступак Ю.О. – Дніпропетровськ – Варна, 2011 (Bulgaria) – 762 с. – С. 741-743.
 • Швиндина А.А. Роль стейк-холдеров в формировании экологической стратегии предприятия // Система управления экологической безопасностью: сборник трудов Второй заочной международной научно-практической конференции. В 2 т. Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2008.(RUSSIA)  – Т.1 – С. 163-168