Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Теліженко Олександр Михайлович

Ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон (робочий): +38 0542 68 78 78

Профілі: Scopus, WoSSumDU Repository, Google Академія

 

Поточна посада:

завідувач кафедри управління Сумського державного університету

Попередні посади:

1976-1977 рр. працював старшим техніком відділу зовнішньої кооперації СНВО ім. М.В. Фрунзе;

1977-1978 рр. працював старшим ст. техніком МТО-3 Сумської філії «Дніпрохім»;

1980-1986 рр. працював старшим техніком, інженером МТО-1 Сумської філії «Дніпрохім»;

1986-2002рр. працював на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента Сумської філфї Харківського політехнічного інституту/Сумського фізико-технічного інституту/Сумського державного університету;

з 2002 р. − завідувач кафедри управління Сумського державного університету.

Наукові інтереси:

управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні

економіка теплоенергетики

управління регіональним соціально-економічним розвитком

Поточні наукові дослідження:

Модель системи управління ефективністю та прогнозування використання електричної енергії

Основні навчальні курси:

Управління проектами

Інвестиційний менеджмент

Управління публічними фінансами

Мови викладання:

українська, російська

Освіта та кваліфікація:

Сумська філія Харківського політехнічного інституту, інженер-механік, спеціальність – «Машини і апарати хімічних виробництв», 1986 р.

Доктор економічних наук «Управління якістю атмосферного повітря на міжнародному рівні», спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, диплом ДД № 004006, 2004 р.

Професор кафедри управління, атестат № 003415, 2005 р.

Наукове керівництво госпрозрахункових та держбюджетних тем:

Закрити

Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Сумської області на 2016-2020 роки

 «Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу», 2011-2013 № держ. реєстр. 0111U002150);

«Оптимізація структури капіталу підприємства», 2014 (№ держ. реєстр. 0112U001301);

«Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря», 2008-2010 (№ держ. реєстр. 0108U000671).

Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі «держава-регіон-суб'єкт господарювання», 2015-2017 (№ держ. реєстр. 0115U000676)

«Теоретичні та методичні основи управління соціально-економічним потенціалом регіону» (фундаментальна тема). Ф25.8/024 Моделювання та прогнозування розвитку регіональних соціально-економічних систем, 2008-2009

Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі «держава-регіон-суб'єкт господарювання»: звіт про НДР (заключний) / О.М. Теліженко. - Суми: СумДУ, 2017.

Еколого-економічні обмеження розвитку теплоенергетичного комплексу України [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. О.Ф. Балацький. – Суми : СумДУ, 2004. – 109 с.

Організаційно-економічний механізм управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні [Текст]: звіт про НДР (заключний) / Керівн. О.М. Теліженко. – Суми : СумДУ, 2010. – 148 с., (№ держ. реєстр. 0107U009208)

Науково-методичні засади формування та ефективного використання економічного потенціалу підприємства [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. О.М. Теліженко. – Суми : СумДУ, 2006. – 96 с.

Закрити

Керівництво аспірантами та здобувачами:

Закрити

1. Шевелєв Іван Іванович

Економічні методи компенсації впливу забруднення навколишнього середовища на здоров’я населення.

Экономические методы компенсации воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье населения 1997

2. Марченко Наталія Юріївна

Учет экологических факторов при экономической оценке городских территорий, 1999.

Nataliya Marchenko Professor Joliet Junior College

Youtube

3. Яструбинський Василь Іванович

Еколого-економічна оцінка ефективності переводу теплоенергетики України на вугільну стратегію розвитку, 2000

Заступник директора комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста», Київ.

4. Китаєв Олексій Васильович

Розробка інтегральної оцінки еколого-економічного рівня підприємства (на прикладі конверсії підприємств Шосткинського промислового вузла), 2003.

Kytaev А.V. Development of integrated estimation of environmental and economic level of the enterprise (on example of conversion of the enterprises Shostka of industrial unit).

Китаєв Олексій Васильович– доцент кафедри економіки підприємств ШІ СумДУ

5. Глівенко Сергій Володимирович

Вдосконалення системи прогнозування впливу екологічних витрат на макроекономічний розвиток, 2002.

Glivenko S.V. Improving of the system for forecasting the influence of ecological expenses on macroeconomic development.

6. Павленко Олена Олексіївна, доцент кафедри управління Сумського державного університету

Еколого-економічна оцінка взаємодій в господарсько-торгівельній діяльності, 2006.

Pavlenko E.A. – Ecological and economic estimation of economic and trade relations.

7. Древаль Ольга Юріївна, доцент кафедри управління Сумського державного університету

Економічна оцінка екологічно обумовлених корозійних втрат, 2006

Dreval O.Y. Economic evaluation of ecologically determined corrosion losses.

8. Мирошниченко Юлія Олександрівна, доцент кафедри управління Сумського державного університету

Прогнозування прибутковості капіталу як передумова формування інвестиційної стратегії підприємства, 2011

Mуroshnуchenko J. Forecasting of capital profitability as a precondition for the formation of firm investment strategy.

9. Байстрюченко Наталія Олегівна, доцент кафедри управління Сумського державного університету

Вплив динаміки структури капіталу на фінансово-економічні результати діяльності підприємства, 2011

Baystruchenko N. Influence of dynamics of capital structure on the financial and economic results of enterprise’s activity.

10. Опанасюк Юлія Анатоліївна, старший викладач кафедри управління Сумського державного університету

Еколого-економічна оцінка техногенних катастроф, 2015

Opanasiuk Yu.A. Ecological and economic evaluation of man-made disasters.

11. Макарова Вікторія Вікторівна, старший викладач кафедри атистики, АГД та маркетингу Сумського національного аграрного університету

Еколого-економічні обмеження розвитку земельно-орендних відносин в сільськогосподарському виробництві, 2015

Makarova V.V. Ecological and economic constraints of development the land-lease relations in agricultural production.

12. Рябушка Людмила Борисівна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

Управління ресурсами інтегрованих об’єднань та їх підприємств, 2004

Ryabushka L.B. – Management of resources of integrated associations and their enterprises.

13. Боронос Вікторія Георгіївна, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

Фінансовий потенціал території у державній фінансовій політиці: методологія і практика управління, 2012

Закрити

Наукове керівництво студентами:

Закрити

Список студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих технічних і гуманітарних наук у 2007–2017 р.р. (станом на 31.12.2017 р.)

Закрити

Напрям

Студент

Науковий керівник

Результат

2007 рік

 

 

 

Фінанси, грошовий обіг та кредит

Мирошниченко Ю.О.

Теліженко О. М.

1 місце

Фінанси, грошовий обіг та кредит

Федоренко Н.О.

Теліженко О. М.

3 місце

2008 рік

 

 

 

Економіка природокористування та охорони НС

Мареха І. С.

Теліженко О. М.

1 місце

2011 рік

 

 

 

Економіка природокористування та охорони НС

Сидоренко Н.В.

Теліженко О. М.

2 місце

2012 рік

 

 

 

«Економіка підприємства та управління виробництвом»

Мукомел Б.Г.

Теліженко О. М.

3 місце

2013 рік

 

 

 

Економіка природокористування і охорони НС

Базіль О. В.

Теліженко О. М.

1 місце у номінації

Маркетинг, управління персоналом і економіка праці

Коваль М. В.

Теліженко О. М.

2 місце

2016 рік

 

 

 

Державне управління

Костенко А.Р.

Теліженко О.М.,

Байстрюченко Н.О.

1 місце

Маркетинг, управління персоналом і економіка праці

Тарасенко К.С.,

Юла Ю.С.

Теліженко О.М.,

Грищенко В.Ф.

3 місце

Управління проектами

Корінченко Д. В.,

Проценко О.В.

Теліженко О.М.,

Євдокимова А. В.

1 місце у номінації

2017рік

 

 

 

Державне управління

Самофалова О. А.

Теліженко О.М.,

Жулавський А. Ю.

1 місце

Закрити

Список студентів-переможців міжнародних та інших конкурсів студентських наукових робіт (станом на 31.12.2017 р.)

Закрити

Напрям

Студент

Науковий керівник

Результат

2012 рік

 

 

 

"Економіка майбутнього"

Сиротенко М.А.

Теліженко О. М.

2 місце

"Економіка і управління ХХІ століття"

Базіль О.В.

Теліженко О. М.

1 місце

2013 рік

 

 

 

"Економіка і управління ХХІ століття"

Жук М. С., Шкурат М. С.,

Теліженко О. М.

1 місце

(у номінації «За високе практичне значення результатів дослідження»)

Закрити

Закрити

Публікації:

Закрити

Монографії.

1. Еколого-економічні проблеми сільськогосподарського виробництва О.Ф. Балацький. Л.Г. Мельник, С.М. Козьменко та ін.; Під ред. О.Ф. Балацького. – К: Урожай, 1992. – 144 с. – Рос.

2. Теплоенергетика: зовнішні витрати і проблеми прийняття рішень: Монографія / За заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми: Видавництво «Слобожанщина», 2001. – 396 с. – Рос.

3. Теліженко О.М., Лукянихін В.О., Лукянихіна О.А. Оцінка економічного збитку від забруднення водного басейну. – Суми: Вид-во СумДУ, 2001. – 68 с. Рос.

4. Економіка чистого повітря: міжнародне управління. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2001. – 326 с.

5. Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За заг. ред. д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. Карінцевої. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 288 с.

6. Економічний потенціал адміністративних і виробничих систем: Монографія / За заг. ред. О.Ф. Балацького. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 973 с.

7. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: Монографія / За заг. ред. Т.А. Васильєвої. В.Г. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 351 с.

8. Соціально-економічний потенціал регіону: Монографія / За заг. ред. О.Ф. Балацького – Суми: ВТД «Університетська книга», 2010. – 363 с.Рос.

Навчальні посібники:

1. Балацький О.Ф., Теліженко О.М. Управління інвестиціями: навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 123 с. Рос.

2. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2001. – 207 с.

3. Управління інвестиціями [Текст]: навч. посібник / О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, М.О. Соколов. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 232 с.

4. Оцінка активів підприємства: навчальний посібник / [Панасовський Ю.В., Семененко Б.А., Теліженко О.М. та ін.]; за заг. ред. Ю.В. Панасовського. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 512 с.

5. Менеджментгромадських організацій: вибрані питання теорії та практики: навч. посіб. / О. Ф. Балацький, О.М. Теліженко, Є. В. Мішенін та ін.; за заг. ред.: О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка, О. А. Лук’янихіної. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2011. – 366 с.

6. Б алацький, О.Ф. Економічний потенціал підприємства [Текст]: навчальний посібник / за заг. ред. проф. О.Ф. Балацького, проф. О.М. Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2014. – 724 с.

Підручники:

1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 648 с.

2. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника та к.е.н., проф. М.К. Шапочки. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 759 с.

3. Менеджмент для бакалаврів [Текст]: підручник. У 2-х томах. Т.1. / ред.: О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 605 с.

4. Менеджмент для бакалаврів [Текст]: підручник. У 2-х томах. Т.2. / ред.: О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 592 с.

5. Менеджментдля магістрів: [Текст]: підручник. У 2-х томах. Т.1. / ред.: О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2011. – 662 с.

6. Менеджментдля магістрів: [Текст]: підручник. У 2-х томах. Т.2. / ред.: О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2013. – 618с.

7. Адміністративний менеджмент для магістрів: підручник / за заг. ред. О.М. Теліженка та С.В. Глівенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2016. – 872 с.

Закрити

Гранти:

Закрити

- 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES

Кваліфікаційні рамки з напрямів «Інформатика» та «Менеджмент» згідно Болонських принципів

HES-SM - INARM: EASTERN-EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK IN THE FIELD OF INFORMATICS AND MANAGEMENT

-543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR

«Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками»

-530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

«Створення міжуніверситетських старт-ап центрів для студентської інноваційної діяльності»

-144742-TEMPUS-2008-DE-JPHES

«Мережа освітніх центрів в галузі сучасних технологій місцевого самоврядування»

SK08 Cross-border Cooperation “Analysis and assessment of the environment in the border area Slovakia - Ukraine to ensure sustainable development of the territory” (Countries participating in the project: Slovakia, Norway, Ukraine)

SCOPES IZ74Z0_160564/1 «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства», що фінансується Швейцарським національним науковим фондом

Закрити

Додаткова інформація:

Закрити

Член редколегій журналів, які індексуються базою даних Scopus: 

1. Problems and perspectives in management

2. Investment management and financial innovations

Закрити