Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Грищенко Ірина Володимирівна

Тел.: +38-0542-68-78-78; +38-0542-68-78-79
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Профіль в: Scopus, WoSGoogle AcademyResearchGate
Посада:

Старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Основні дисципліни:

Менеджмент організацій; Менеджмент витрат; Планування і контроль на підприємстві; Планування діяльності підприємства.

Мови викладання:

українська, російська, англійська (рівень B2 згідно CEFR).

Наукові інтереси:

економіка природокористування; стійкий розвиток; експортно-імпортний потенціал; національна та регіональна безпека.

Наукові дослідження:

Приймала участь у розробленні таких науково-дослідних тем:

“Прогнозування та програмування зрівноваженого розвитку рекреації” (номер державної реєстрації  0115U001074);

“Фундаментальні основи соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку регіону” (номер державної реєстрації 0212U006871);

“Еколого-орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком території” (номер державної реєстрації 0112U001300);

“Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері” (номер державної реєстрації 0110U007602);

“Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників економічного збитку від забруднення атмосферного повітря” (номер державної реєстрації 0108U000671);

Досвід роботи:

З 2016 р по теперішній час – старший викладач кафедри управління, (Сумський державний університет, м. Суми, Україна).

З 2013 по 2016 рр. – асистент кафедри управління, (Сумський державний університет, м. Суми, Україна).

З 2007 по 2010 рр. – Провідний спеціаліст відділу статистики ринку праці Управління статистики праці Головного управління статистики у Сумській області (м. Суми, Україна).

З 2006 по 2007 рр. – Головний державний інспектор Державної інспекції з контролю за цінами у Сумській області, м. Суми, Україна.

У 2005 р. після закінчення вишу, виконавчий директор ПВКП «Насос-Континент», м. Суми, Україна.

У 2003 р. – під час навчання у виші, економіст ЗАТ «НВО «Гідромаш» за сумісництвом, м. Суми, Україна.

Освіта:

26.06.2014 р. отримала науковий ступінь «кандидат економічних наук».

15.04.2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» на тему «Організаційно-економічні основи управління використанням експортно-імпортного потенціалу регіону в системі забезпечення еколого-економічної безпеки» (науковий керівник: доцент Древаль О. Ю.).

31.10.2013 р. завершила навчання у аспірантурі за спеціальністю «08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» на кафедрі управління СумДУ.

У 2005 р. закінчила Сумський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства. Диплом магістра з відзнакою.

У 2004 р. закінчила Сумський державний університет і отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра з економіки і підприємництва за фаховим спрямуванням економіка підприємства. Диплом бакалавра з відзнакою.

Підвищення кваліфікації:

Сертифікат про володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2, сертифікат №000820122, дата видачі 21.11.2017 р.

Програма підвищення кваліфікації СумДУ (дворічний інтенсивний курс англійської мови), Посвідчення №2785 від 29.09.2017 р.

Програма підвищення кваліфікації за напрямом «Менеджмент» (модулі: Менеджмент організацій, Менеджмент витрат, Управління економічним потенціалом підприємства), Сертифікат №00003026 від 28.04.2017 р.

Курс навчання «Парус-Підприємство 7.40. CRM-модуль «Менеджмент і маркетинг», Сертифікат Корпорації ПАРУС №14527163 від 28.02.2013 р.

Відзнаки:

Подяка «за високий рівень у керуванні студентською наукової роботою призерів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Менеджмент» у 2016/2017 навчальному році» (23.03.2017 р.);

Грамота «за керівництво науковою роботою переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Менеджмент» у 2015/2016 навчальному році» (30.03.2016 р.);

Грамота «за керівництво науковою роботою переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент» у 2014/2015 навчальному році» (15.04.2015 р.);

Наукове керівництво студентами:

2016/2017 навчальний рік, напрям «Менеджмент», Диплом першого ступеня, Наказ МОН № 1038, від 14.07.2017 р.;

2015/2016 навчальний рік, напрям «Менеджмент», Диплом першого ступеня, Наказ МОН № 859, від 20.07.2016 р.;

2015/2016 навчальний рік, напрям «Економіка природокористування», Диплом третього ступеня, Наказ МОН №859 від 20.07.2016 р.;

2014/2015 навчальний рік, напрям «Менеджмент», Диплом третього ступеня, Наказ МОН №756 від 13.07.2015 р.

Інші обов'язки:

Член оргкомітету постійно діючої Міжнародної інтернет-конференції "Сучасний менеджмент та економічний розвиток" (з 2011 р – по теперішній час).

Основні публікації:

Підручники, посібники, методичні вказівки:

Грищенко, В.Ф. Экономика предпринимательства [Текст]: конспект лекций для студ. спец. 03060101 "Менеджмент организаций и администрирование", 073 "Менеджмент" всех форм обучения / В.Ф. Грищенко, И.В. Грищенко. - Сумы: СумГУ, 2016. - 134 с.

Management for Bachelors [Текст]: textbook / Edit.: O.F. Balatskyi, O.M. Telizhenko. - Sumy: Universytetska Knyga, 2015. - 610 p. - ISBN 978-966-680-448-1 Retrieved from http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/46272/3/management.pdf

Gryshchenko, V. F. Economics of Business [Текст] : notes for the students of speciality 03060101 "Management and administration" of full-time education / V. F. Gryshchenko, I. V. Gryshchenko. — Sumy : Sumy State University, 2015. – 108 p.

Грищенко В.Ф. Управління експортно-імпортним потенціалом підприємства / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Економічний потенціал підприємства : навчальний посібник / за заг. ред. проф О. Ф. Балацького, проф. О. М. Теліженка. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 579–644. Гриф МОН. Лист №1/11-4238 від 26.03.2014.

Методичні вказівки та завдання до виконання  обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Планування діяльності підприємства" / укладачі: О. Ю. Древаль, І. В. Грищенко. – Суми : 2014. – 19 с.

Методические указания и задания к выполнению курсовой работы по дисциплине „Планирование деятельности предприятия” / составители: А. Ю. Жулавский, О. Ю. Древаль, С. Н. Рыбальченко, И. В. Грищенко. – Сумы : Сумский государственный университет, 2013. – 30 с.

 

Монографії:

Грищенко В.Ф. Передумови удосконалення організаційно-економічного механізму управління підприємницькою діяльністю з урахуванням фактору безпеки / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко, О.А.Самофалова // Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств: колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук, М. Фіц. – Дніпро: Герда, 2016. – С. 201-211.

Грищенко В.Ф. Напрямки екологізації експортно-імпортних операцій / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Сталий розвиток - XXI століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: колективна монографія [Акулов-Муратов В.В., Алимов О.М., Андерсон В.М., Андрєєва Н.М. та ін.] / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А, 2015. – C. 388–397.

Грищенко В.Ф. Сутність поняття «безпека підприємницької діяльності» як економічної категорії / В.Ф. Грищенко, І.В. Грищенко, Ю.С.Юла // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. Ред. Савчук Л.М. — Х.: Вид-во «Діса плюс», 2015. – С. 222 – 231.

Грищенко В.Ф. Організаційно-економічні засади екологізації використання експортно-імпортного потенціалу регіону / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): колективна монографія. Т.1. / за заг. ред. Т.О.Журавльової. – Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – С. 146–159.

Грищенко В.Ф. Структурно-логічна побудова механізму управління використанням експортно-імпортного потенціалу з урахуванням вимог еколого-економічної безпеки регіону / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Сталий розвиток - XXI століття: управління, технології, моделі: колективна монографія [Аверкина М.Ф., Андрєєва Н. М., Балджи М. Д., Веклич О. О. та ін. ] / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А, 2014. – C. 275–284.

Грищенко І.В. Передумови формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком регіону з урахуванням вимог міжнародної еколого-економічної безпеки / І.В.Грищенко // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, професора О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – С. 564–569.

 

Статті:

Грищенко В.Ф. Структурна побудова організаційно-економічного механізму управління підприємницькою діяльністю з урахуванням фактору безпеки / В. Ф. Грищенко, І. В. Грищенко, Ю. С. Юла // Причорноморські економічні студії. – 2017. – №15. – С. 45-49.

Грищенко В.Ф. Економічна оцінка рівня безпеки фірми в управлінні підприємницькою діяльністю / В. Ф. Грищенко, І. В. Грищенко, О.А.Самофалова // Вісник ХДУ. Серія Економічні науки. 2017. – №23. – Ч. 1. – С. 74-79.

Gryshchenko, V. F. The use of Ukrainian tourism potential within European integration conditions: environmental-economic threats and hazards / V. F. Gryshchenko, I. V. Gryshchenko // Association 1901"SEPIKE”. – 2016. – № 79.08. – Р. 78- 81.

Грищенко В.Ф. Управління використанням експортно-імпортного потенціалу регіону в системі забезпечення еколого-економічної безпеки / В.Ф.Грищенко, О.Ю.Древаль, І.В.Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. –№8(170). – С. 226–238. (фахове видання, зареєстровано та проіндексовано «Thomson Reuters Scientific», «SciVerce Scopus», «Index Copernicus», «EBSCOhost», «Ulrich’s Periodicals Directory»)

Грищенко В.Ф. Безпека підприємницької діяльності як складова національної безпеки держави / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко, О.А.Самофалова // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – №12. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua

Грищенко В.Ф. Організаційно-економічне забезпечення виконання вимог еколого-економічної безпеки в управлінні використанням експортно-імпортного потенціалу на регіональному рівні / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Ефективна економіка. - 2014. - №11. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua (фахове видання)

Грищенко В.Ф. Напрями трансформації управління експортно-імпортним потенціалом регіону в системі еколого-економічної безпеки / В.Ф. Грищенко, О.Ю. Древаль, І.В. Грищенко // Вісник НУВГП. Економіка: Зб. наук. праць. - Випуск 4 (68). - Рівне, 2014. – C. 113-120. (фахове видання)

Грищенко В.Ф. Аналіз впливу використання експортно-імпортного потенціалу на еколого-економічну безпеку регіону / В.Ф.Грищенко, О.Ю.Древаль, І.В.Грищенко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 4. – С.142–148. (фахове видання)

Грищенко І.В. Науково-методичний підхід до оптимізації обсягів зовнішньої торгівлі в системі забезпечення еколого-економічної безпеки регіону / І.В.Грищенко // Інвестиції: практика та досвід, №6, 2013, с.70–76. (фахове видання)

Грищенко І.В. Анализ зависимости валового регионального продукта от степени использования экспортно-импортного потенциала с позиции обеспечения эколого-экономической безопасности региона / І.В.Грищенко // Молодой учёный, № 6, 2013, с. 299-303 (міжнародна публікація, включено до системи «РИНЦ», зареєстровано та проіндексовано в «Ulrich’s Periodicals Directory»)

Грищенко І.В. Управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки як фактор гарантування сталого розвитку / І.В.Грищенко // Інвестиції практика та досвід. - 2012. -№1. - С. 71-74. (фахове видання)

Грищенко І.В. Еколого-економічні загрози та небезпеки в Україні: проблеми ідентифікації та протидії / І.В.Грищенко // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 47–51. (фахове видання)

Грищенко В.Ф. Організаційно-економічні основи управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки / В.Ф.Грищенко, О.Ю.Древаль, І.В.Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2012. – №7(133). – С. 132–143. (фахове видання, зареєстровано та проіндексовано «Thomson Reuters Scientific», «SciVerce Scopus», «Index Copernicus», «EBSCOhost», «Ulrich’s Periodicals Directory»)

Грищенко В.Ф. Напрями трансформації системи управління експортно-імпортним потенціалом території з урахуванням вимог еколого-економічної безпеки (стаття) В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2012. - №15. - С. 54-61. (фахове видання)

Грищенко В.Ф. Формування економічного механізму управління експортно-імпортними операціями в Україні з урахуванням вимог еколого-економічної безпеки як фактор гарантування сталого економічного розвитку / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Збірник наукових праць Національний університет державної податкової служби України «Економіка. Екологія. Управління». – Ірпінь, 2012. – №1. – С.315-321. (стаття)

Древаль О.Ю. Проблеми управління економічним потенціалом регіону з урахуванням вимог еколого-економічної безпеки / О.Ю.Древаль, І.В.Грищенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – №1. – С. 21 – 26. (фахове видання)

Грищенко І.В. Предпосылки формирования механизма управления экономическим потенциалом территории с учетом требований экологической безопасности / І.В.Грищенко // Ефективна економіка. – 2011. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua. (електронне фахове видання)

Грищенко В.Ф. Специальный экологический таможенный тариф, как эффективный инструмент государственного управления экспортно-импортными операциями с учетом экологического фактора / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Молодой ученый. – Чита, Российская Федерация, 2010. – №11(22). – Т.1. – С. 132 – 137. (міжнародна публікація, включено до системи «РИНЦ», зареєстровано та проіндексовано в «Ulrich’s Periodicals Directory»)

Грищенко В.Ф. Аналіз факторів плинності кадрів в системі управління діяльністю підприємства (на прикладі ПАТ «Райз-Максико) / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко, Л.Ю.Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2010. – №5 – Т.3. – С. 197 – 202. (фахове видання).

Грищенко В.Ф. Вплив світової фінансової кризи на інвестиційну активність малих підприємств в Україні / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко, Я.В.Говорун // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – Суми, 2009. – №1. – С. 130–136. (фахове видання).

 

Тези:

Грищенко В.Ф. Забезпечення безпеки відновлення економічного потенціалу території як об'єкт управління / В. Ф. Грищенко, І. В. Грищенко // Теорія та практика менеджменту безпеки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (18 травня 2017 р.) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2017. – С. 183-184.

Грищенко В.Ф. Основні задачі організаційно-економічного механізму використання економічного потенціалу території з урахуванням екологічного фактора / В. Ф. Грищенко, І. В. Грищенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізацій ні виклики»: збірник наукових праць. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – 187-189.

Грищенко І.В. Визначення поняття «організаційно-економічний механізм управління підприємницькою діяльністю з урахуванням фактору безпеки» як економічної категорії / І.В.Грищенко, В.Ф. Грищенко, О.А.Самофалова // International Scientific Conference Economy and Society: modern foundation for human development: Conference Proceedings, Part 1, October 31, 2016. – Leipzig, Germany: Baltija Publishing, 2016. – P. 129-131.

Харченко Ю.А. Протидія еколого-економічним загрозам і небезпекам в Україні / Ю.А.Харченко І.В.Грищенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців»; Одеський державний екологічний університет. – Одеса: ТЕС, 2015. – С. 146–148.

Грищенко І. В. Удосконалення системи матеріального стимулювання на сучасному підприємстві / І.В.Грищенко, А.Д.Дробницький, К.С.Тарасенко // Матеріали міжнародної інтернет-конференції "Сучасний менеджмент та економічний розвиток. - Режим доступу: http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d114.pdf

Грищенко І.В. Експортно-імпортний потенціал як складова економічного потенціалу регіону / І.В.Грищенко, О.В.Шостак // Постійно діюча Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний менеджмент і економічний розвиток". – Режим доступу: http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d102.pdf

Грищенко В.Ф. Перспективы развития подходов к экономической оценке трудового потенциала предприятия / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко, А.К.Измайлов // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 6–8 травня 2014 р.) : у 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко, О. В. Люльова. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – Т. 2. – С. 300–301.

Грищенко І.В. Оптимізації обсягів зовнішньої торгівлі в системі забезпечення еколого-економічної безпеки регіону / І.В.Грищенко // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті проф. Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку», 24 - 26 квітня 2013 р., м. Суми. – Суми: СумДУ, 2013. – Т.2 – С. 47–49.

Грищенко І.В. Оценка взаимосвязи между показателями валового регионального продукта и степенью использования экспортно-импортного потенциала Сумской области / І.В.Грищенко // Молодежь и наука: модернизация и инновационное развитие страны: материалы Международной научно-практической конференции, 05 - 08 июня 2013 г., г. Пенза, Российская Федерация. – Пенза: Пенз. гос. технол. универ., 2013. – С. 310–313.

Древаль О.Ю. Особливості прояву еколого-економічних загроз і небезпек в Укаїні / О.Ю.Древаль, І.В.Грищенко // Актуальні питання теорії та практики менеджменту: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 21-22 березня 2012 р., м. Луганськ. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. – С. 236–238 (тези)

Грищенко В.Ф. Міжнародні аспекти прояву еколого-економічних загроз в Україні / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія інноваційного розвитку економіки» 11-14 квітня 2012 р. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – С. 300–302. (тези)

Грищенко В.Ф. Урахування вимог еколого-економічної безпеки в управлінні експортно-імпортним потенціалом території / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету «Економічні проблеми сталого розвитку.». – Суми, 2012. – С. 47 – 49 (тези)

Грищенко І.В. Формирование механизма управления экономическим потенциалом территории с учётом требований экологической безопасности / І.В.Грищенко // Экономика, культура, управление в условиях трансформирующегося общества: материалы Международной Научной конференции студентов и молодых учёных «Столыпинские чтения»., 27-28 сентября 2011 г., г. Севастополь. – Севастополь: РА «Телескоп», 2012. – С. 219–221. (тези)

Грищенко І.В. Учет требований экологической безопасности в управлении экономическим потенциалом региона / І.В.Грищенко // Економічні проблеми сталого розвитку. Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні (18-22 квітня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – Ч.1. С. 206 – 207. (тези)

Грищенко І.В. Урахування вимог екологічної безпеки в управлінні економічним потенціалом регіону / І.В.Грищенко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління. Тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської конференції (20-21 квітня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – Ч.1. С. 78 – 82. (тези)

Грищенко І.В. Вплив концепції «нової людини» на формування механізму управління економічним потенціалом території з урахуванням вимог екологічної безпеки / І.В.Грищенко // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: матеріали IV Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів, 7-8 квітня 2011 р. – Рівне: НУВГП, 2011. – С. 72–73. (тези)

Древаль О.Ю. Еколого-економічна безпека як невідємна складова управління економічним потенціалом регіону / О.Ю.Древаль, І.В.Грищенко // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 вересня 2011 р., м. Бахчисарай. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2011. – С. 87–89.  (тези)

Грищенко І.В. Сталий розвиток та еколого-економічна безпека / І.В.Грищенко // Теорія та практика розвитку інноваційної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 вересня 2011 р., м. Одеса . – Одеса: ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011. – С. 16–19. (тези)

Грищенко В.Ф. Особливості державного управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки / В.Ф.Грищенко, О.Ю.Древаль, І.В.Грищенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний менеджмент і економічний розвиток». – Суми, 2011. – Режим доступу: http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d049.pdf (тези).

Грищенко В.Ф. Урахування вимог еколого-економічної безпеки в управлінні експортно-імпортними операціями / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний менеджмент і економічний розвиток». – Суми, 2011. – Режим доступу: http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d004.pdf (тези).

Теліженко О.М. Напрями удосконалення екологічно-орієнтованого організаційно-економічного механізму державного управління експортно-імпортними операціями / О.М.Теліженко, О.Ю.Древаль, В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна наука в мережі Інтернет». – Київ, 2010. – С. 14 – 17. (тези).

Жулавський А.Ю. Спеціальний екологічний митний тариф, як ефективний інструмент екологізації організаційно-економічного механізму  державного управління експортно-імпортними операціями / А.Ю.Жулавський, В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Матеріали науково-практичного круглого столу Державної податкової адміністрації України «Перспективи впровадження екологічного законодавства в Україні». – Ірпінь, 2010. – С. 72 – 75. (тези).

Грищенко В.Ф. Формування організаційно-економічного механізму екологізації міжнародної торгівлі / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської конференції «Екологічний менеджмент у загальній системі управління». – Суми, 2010. – Ч.1. С. 66 – 69. (тези).

Грищенко В.Ф. Спеціальний екологічний митний тариф, як ефективний інструмент державного управління експортно-імпортними операціями / В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств України». – Донецьк, 2010. – Випуск VII. – С.59-63. (тези).

Древаль О.Ю. Структурно-логічна побудова організаційно-економічного механізму екологізації експортно-імпортних операцій / О.Ю.Древаль, В.Ф.Грищенко, І.В.Грищенко // Материали за VI международна научна практична конференция «Научният потенциал на света -2010. Икономики. Дъиржавна администрация». – Софія, България, 2010. – Т.2. – С. 23 – 30. (тези, закордонне видання).

Древаль О.Ю. Удосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців з державного управління за сучасних умов господарювання / О.Ю.Древаль, І.В.Грищенко // Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. Матеріали науково-методичної конференції (6-7 жовтня 2010 р.) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – С. 21 – 22. (тези)

Hryshchenko, O. Ecological factor in regulation of Ukrainian international economic relations [Текст] / O. Hryshchenko, I. Andrusenko, V. Hryshchenko // Economics for Ecology ISCS'2006 : 12th International Student Conference, Sumy, May 3-7, 2006. - Суми : СумДУ, 2006. - С. 54-55. (тези)

Andrusenko I.V. Accounting of the ecological factor in the international economic relations is one of the main fundamentals of Ukrainian sustainable economic growing / I.V.Andrusenko, V.F.Gryshchenko // 11-th International student conference «Economics for Ecology (ISCS' 2005)» Sumy, 2005. – P. 20–22 (тези)

Андрусенко И. В. Влияние усиления интеграционных связей на международные экономические отношения Украины / И. В. Андрусенко // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту (18-29 квітня 2005 р.) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – С. 184 – 185. (тези)

Грищенко В.Ф. Международные экономические отношения Украины в условиях рыночной трансформации экономики и усиления интеграционных связей / В. Ф. Грищенко, И. В. Андрусенко  // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту (18-29 квітня 2005 р.) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – С. 115 – 116. (тези)

Gryshchenko V.F. The competitive analysis of goods' position on foreign market / V.F.Gryshchenko, I.V.Andrusenko // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов гуманитарного факультета. – Сумы, 2004. – С. 95-97. (тези)

Грищенко В.Ф. Експортний потенціал України – один з головних чинників розвитку зовнішньоекономічних відносин / В.Ф.Грищенко, І.В.Андрусенко // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту (13-23 квітня 2004 р.) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – С. 121 – 122. (тези)

Грищенко В.Ф. Аналіз розвитку зовнішнього сектору економіки України у 2003 році / В.Ф.Грищенко, І.В.Андрусенко // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту (13-23 квітня 2004 р.) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – С. 123 – 124. (тези)

Розширений доступ до переліку публікацій на сайтах Репозитарію СумДУ та Google Академії