Смоленніков Денис Олегович 1.05.11 14234

асистент кафедри управління, заступник декана ФЕМ з виховної роботи та гуманітарних питань
+380542330172, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні курси:

 • «Методи прийняття управлінських рішень»;
 • «Операційний менеджент»;
 • «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією»;
 • «Економічне прогнозування»

Мова викладання: українська, англійська та російська.
Наукові інтереси:
 • екологічна відповідальність бізнесу;
 • сталий місцевий розвиток;
 • сталий розвиток в енергетиці, енергетична безпека

Основні адміністративні ролі:
 • заступник декана ФЕМ з виховної роботи та гуманітарних питань;
 • куратор академічної групи 1 курсу (спеціальність «Менеджмент»);
 • член Вченої ради факультету, Ради з якості факультету

Грантова діяльність:
 • проект SCOPES IZ74Z0_160564 / 1 «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства» (менеджер проекту, SNNF, 2015-2017)
 • індивідуальні гранти на участь у конференціях (Польща, 2015), тренінгових курсах (Грузія, 2014), молодіжних обмінах (Македонія, 2014), літніх школах (Швеція, 2011)

Конференції, стажування, підвищення кваліфікації:
Успішно завершені масові онлайн-курси:
Основні публікації
Підручники, навчальні посібники:
 • Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2-х томах/ За редакцією проф. Балацького О.Ф., проф. Теліженко О.М. - Суми: Університетська книга, 2009. – Т.2. – 592 с. (розділ «Методи прийняття управлінських рішень» у співавторстві з Соколовим М.О.);
 • Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики: навч. посібник / О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, Є. В. Мішенін та ін. ; за заг. ред. : О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка, О.А. Лук'янихіної. - Суми: Університетська книга, 2011. – 366 с. (розділ «Інформаційні технології як інструмент управління громадськими організаціями» в співавторстві з Глівенко С.В., Павленко О.О.);
 • Менеджмент для магістрів [Текст] : у 2-х т. Т.1 / За заг. ред.: О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. — Суми : Університетська книга, 2011. — 662 с.(розділ «Автоматизоване робоче місце менеджера» у співавторстві з Глівенко С.В., Карпенко Є.В.; розділ «Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» у співавторстві з Ілляшенко К.В.);
 • Менеджмент для магістрів: підручник у 2-х томах/ За редакцією проф. Балацького О.Ф., проф. Теліженко О.М. - Суми: Університетська книга, 2013. – Т.2. – 618 с. (розділ «Економічне прогнозування» у співавторстві з Глівенко С.В.);
 • Сталий місцевий розвиток: Збірка ситуаційних вправ для формування у студентів вмінь щодо реалізації стратегії сталого місцевого розвитку [за заг. ред.. В.І. Середи]. – Київ : Видавництво ПРООН, 2013. – 250 с. (кейси 1.2, 4.7, 5.3, 7.2);
 • Економічний потенціал підприємства : навчальний посібник. За заг. Ред. Проф. О.Ф. Балацького, проф. О.М. Теліженка. - Суми : Університетська книга, 2014. - 724 с. (розділ "Інформаційне забезпечення оцінки і прогнозування економічного потенціалу підприємства" у співавторстві з Глівенко С.В.)

Монографії:
 • Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. О. В. Прокопенко. — Суми: СумДУ, 2012 (розділ "Підходи до економічної оцінки інноваційного потенціалу регіону" у співавторстві з Костюченко Н.М.)

Статті:
 • Костюченко Н.М. Науково-методичний підхід до обґрунтування інституційних рішень у сфері природокористування (на прикладі рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки зони зелених насаджень) / Н.М. Костюченко, Д.О. Смоленніков // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва». – Суми. – №3. – Т.2, 2011. – С. 35-44;
 • Смоленніков, Д. О. Роль екологічної відповідальності бізнесу на шляху до сталого розвитку [Текст] / Д. О. Смоленніков // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2013. — №4. — С. 35-39;
 • Fashchuk, Y. V. Economic assessment of diversification as a strategic development alternative [Текст] / Y. V. Fashchuk, D.O. Smolennikov // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2014. - №2. - С. 43-53;
 • Карпенко, Є. В. Обґрунтування окремих складових та визначення ефективної структури соціального пакету [Текст] / Є. В. Карпенко, Д. О. Смоленніков // Ефективна економіка. — 2014. — № 3;
 • Community-based approach to local development as a basis for sustainable agriculture: experience from Ukraine / Nadiya Kostyuchenko, Yuriy Petrushenko, Denys Smolennikov, Yuriy Danko // International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology (IJARGE), Vol. 11, No. 2, 2015. - P.178-189.

Матеріали конференцій:
 • Смоленніков, Д. О. Еколого-економічне моделювання енергетичної безпеки території [Текст] / Д. О. Смоленніков // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : матеріали V ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, Тернопіль 21-23 лютого 2008 р. — Тернопіль : Видавництво ТНЕУ "Економічна думка", 2008. — Ч. 2. — C. 350-351;
 • Смоленніков, Д. О. Підвищення енергоефективності як елемент інноваційного розвитку регіону [Текст] / Д. О. Смоленніков // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2011. — С. 187-188;
 • Смоленніков, Д.О. Екологічна складова соціально відповідального інвестування [Текст] / Д.О. Смоленніков, А.С. Лавриненко // Сучасні тенденції управління регіональним розвитком: міжнародна інтернет-конференція, 01.09.2012 - 28.02.2013 рр. http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d061.pdf;
 • Kostyuchenko, N. Corporate environmental responsibility as a new concept towards sustainable development [Текст] / N. Kostyuchenko, D. Smolennikov // Economics for Ecology : матеріали XX Міжнародної наукової конференції, м. Суми, 6-9 травня 2014 р. / Редкол.: Д.О. Смоленніков, Л.А. Кулик. — Суми : СумДУ, 2014. — P. 63-66.

Розширений перелік публікацій доступний на сайті репозитарію СумДУ та Google Академії.

Профілі у соціальних мережах:
LinkedIN
ResearchGate
Facebook