Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Петрушенко Микола Миколайович

доктор економічних наук, доцент

Поточна посада:

доцент кафедри управління (з 2011 року)

Попередні посади:

обов’язки заступника декана ФЕМ з наукової роботи (з 2012 по 2015 роки)

старший викладач кафедри управління (з 2008 по 2011 роки)

асистент кафедри управління (з 2005 по 2008 роки)

Наукові інтереси:

національна економіка, нова політекономія, менеджмент, теорія ігор, екологічна економіка, конфлікти в економіці

Поточні наукові дослідження:

“Моделювання конфліктів в економіці”, “Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики”

Попередні наукові дослідження:

“Прогнозування та програмування зрівноваженого розвитку рекреації”, “Конфлікти в організаційно-економічних механізмах підприємств”, “Фундаментальні основи соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку регіону”, “Механізми реалізації потенціалу дематеріалізації та ресурсозбереження національної економіки в умовах інформаційного суспільства”

Наукове керівництво студентами:

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Банківська справа», диплом ІІІ ступеня; студент факультету економіки та менеджменту СумДУ Григор’єв Олег (м. Харків, березень 2015)

ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування», дипломом ІІІ ступеня; студент Науково-навчального інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького СумДУ Скоробагатий Артем (м. Дубляни, квітень 2016)

Основні навчальні курси (дисципліни, які викладаються):

Менеджмент, Екологічний менеджмент, Управління персоналом

Мови викладання:

українська, англійська, російська

Освіта та кваліфікація:

доктор економічних наук (2014 рік), Атестаційна колегія МОН України

доцент (2013 рік), Атестаційна колегія МОН молодьспортУкраїни

підвищення кваліфікації з управління проектами (2009), Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

кандидат економічних наук (2008 рік),Вища атестаційна комісія України

магістр з менеджменту організацій (2001 рік), Сумський державний університет, диплом з відзнакою

бакалавр з менеджменту (2000 рік), Сумський державний університет, диплом з відзнакою

Публікації (недавні):

 Підручники, конспекти лекцій, методичні розобки:

Петрушенко, М. М. (2013). Розвиток організаційної екологоорієнтованої компетенції. Менеджмент для магістрів: підручник у 2-х томах, ред. О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, Суми, Т.2, С. 510-519.

Петрушенко, М. М. (2013). Зміст і порядок розроблення виробничої програми. Економіка підприємства: підручник;ред. Л. Г. Мельник, Суми, С. 466-476.

ManagementforBachelors: textbook (2015); edit.: O.F. Balatskyi, O.M. Telizhenko, Sumy , 610 p.

Петрушенко, М. М., Шевченко, Г. М. (2009). Управління персоналом: конспект лекцій, Суми, 89 с.

Петрушенко, М. М., Шевченко, Г. М. (2011). Менеджмент: конспект лекцій, Суми, 178 с.

Шевченко, Г. М. Петрушенко, М. М.(2011). Методичні вказівки до практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни “Менеджмент”, Суми, 68 с.

Петрушенко, М. М. (2011). Основи управлінського консультування: конспект лекцій, Суми, 65 с.

Петрушенко, М. М., Шевченко, Г. М. (2016). Методичні вказівки та завдання до організації практичної та самостійної робіт з дисципліни “Екологічний менеджмент”, Суми, 49 с.

Монографії:

Петрушенко, М. М.(2013). Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки: соціоприродні й економічні протиріччя: монографія, Суми, Університетська книга, 336 с.

Петрушенко, М. М., Шевченко Г. М. (2013). Роль управлінського капіталу в контексті вирішення соціо-екологічних протиріч національної економіки. Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: монографія; ред. В. Я. Швець, В. М. Соловйов, Черкаси, С. 352-359.

Прокопенко, О. В., Петрушенко, М. М., (2014).Чинники безпеки та ризику при оцінці еколого-економічних конфліктів. Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології («Недінські читання – 2014»): монографія; ред. С. О. Лук’яненко, Н. В. Караєва, Київ, С. 52-60.

Прокопенко, О. В., Петрушенко, М. М., Шевченко Г. М. (2015). Механізм регулювання еколого-економічних протиріч розвитку національної економіки на основі оптимального розподілу ресурсів. Сталий розвиток – століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: монографія;ред. Є. В. Хлобистов, Черкаси, С. 271-277.

Статті:

Балацький, О. Ф., Петрушенко, М. М., Шевченко, Г. М. (2012). Конфліктна складова системи соціоприродних зв’язків у економічній сфері взаємовідносин. Механізм регулювання економіки, № 2 (56), С. 140–153.

Петрушенко, М. М. (2012). Еколого-економічні конфлікти в контексті теорії ігор: науково-методичні підходи. Економічний форум, № 4, С. 260–265.

Петрушенко, М. М. (2012).  Економічні “ігри проти природи”: модель прийняття рішень у сфері управління екологічними конфліктами. Бізнес Інформ, № 4, С. 130–132.

Петрушенко, М. М. (2012). Концепція економічної оцінки та механізму управління екологічними конфліктами. Економіст, № 11 (313). С. 47–51.

Петрушенко, М. М. (2012). Оцінка еколого-економічних конфліктів із урахуванням чинника безпеки. Регіональна економіка, № 4 (66), С. 115–122.

Петрушенко, М. М. (2012). Управління природно-ресурсними конфліктами в контексті неоінституціоналізму. Європейський вектор економічного розвитку, вип. 2 (13), С. 411–414.

Петрушенко, М. М. (2013). Бюджетне управління в системі вирішення екологічних протиріч розвитку національної економіки: територіальний підхід. Проблеми економіки, № 3, С. 120–127.

Петрушенко, М. М. (2013). Методологія управління екологічними протиріччями. Соціально-економічні проблеми і держава, № 1 (8), С. 199–211.

Петрушенко, М. М., Шевченко, Г. М. (2013). Управління еколого-економічними конфліктами в контексті теорії оптимальних механізмів розподілу ресурсів. Актуальні проблеми економіки, № 3 (141), С. 186–192.

Петрушенко, Н. (2013). К вопросу о менеджмент-консалтинге как подходе разрешения противоречий в экономических системах. Международното списание за устойчиво развитие, Варна, вып. 8, С. 119–122.

Петрушенко, Н. Н. (2013). Особенности управления экологическими противоречиями в экономических системах. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия“Экономика”, Майкоп, вып. 3(127), С. 37–44.

Petrushenko, M. M., Voroshylo, L. S. (2015). Environmental-economicconflict: conceptualcomplexityandmanagementissues.Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, no. 3 (8).

Prokopenko, O. V.,Petrushenko, M. M., Shevchenko, H. M. (2015).Categoriesofriskanddamageincontextofinnovativeecological-economic activity’s theoretical analysis. Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, no. 2 (7).

Shevchenko, H. M.,Pakhomov, V. M., Petrushenko, M. M. (2016). Economic and legal issues of rural and recreational land use in Ukraine. Economic Annals-XXI, no. 1–2 (156), pp. 54–58.

Shevchenko, H. M, Petrushenko M. M. (2017). Analysis of recreational-economic activities based on simulation modeling. Modern European Researches, Salzburg, № 1, pp. 110–116.

Матеріали конференцій:

Петрушенко, М. М. (2012). Багатокритеріальна економіко-математична модель вирішення екологічних конфліктів. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем, Харків, С. 110–111.

Петрушенко, Н. Н.(2012). Корпоративная социальная ответственность при управлении экологическими конфликтамию. Инновационные процессы и корпоративное управление, Минск, С. 346–349.

Petrushenko, M. (2012).Economicgamesagainstnature: thepotentialenvironmentalconflictsinUkraine. Moderntrendsofscientificthoughtdevelopment,London, P. 118–121.

Шевченко, Г. М., Петрушенко, М. М. (2014). Формування комплексних програм розвитку екорекреації. Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм, Одеса, С. 246-247.

Петрушенко, М. М., Прокопенко, О. В.(2015). Environmental risk and ecological-economic damage within conflictual development of national economy. Ризики та загрози джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні, Одеса–Вилкове, С. 144-147.

Контактна інформація:

Ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон (робочий): +380542687878

Profiles in social networks: ResearchGate

Google Scholar