Швіндіна Ганнаshvindina-hanna

Доцент, кандидат економічних наук

Сумський державний університет (СумДУ)

+380542687878, e-mail: shvindina.hannah@gmail.com,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Поточна посада: доцент кафедри управління, СумДУ, з 2007 року-;

Попередні посади: Старший викладач кафедри управління, СумДУ, з 2006 по 2007 роки; асистент кафедри управління, СумДУ, з 2002 по 2006 роки.

Поточні дослідження: Health Economics and Demographic Patterns in Ukraine (Project "Global Health Economics), Конфлікти в організаційно-економічних механізмах підприємств, Розроблення системи показників організаційного розвитку, Конкурентноздатність як критерій для організаційного розвитку.

Поточне керівництво роботами аспірантів: Кошевець Віта (08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, з 2011), Нвосу Е. Джонатан (08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, з 2011).

Завершене керівництво роботами аспірантів та здобувачів: Мартинець Вікторія Володимирівна (08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)), сумісне керівництво після смерті Балацького О.Ф. з 2012 до 2013 року.

Основні навчальні курси (як лектор): Стратегічний менеджмент (MS.M), Менеджмент організацій  (MS.M), Основи менеджменту (BSc.M), Організація праці менеджера (BSc.M).

Мова викладання: українська, англійська та російська.

Наукове керівництво студентами: щорічна участь в олімпіадах та конкурсах з напряму 0306 "Менеджмент" як наставника. Результати: студенти зазвичай займають III-V місця в Україні. Щорічна підготовка публікацій у співавторстві зі студентами.

Основні адміністративні ролі:

 • Заступник завідувача кафедри управління;
 • Експерт з розроблення та супроводження курсів для дистанційного навчання;
 • Член команди з розроблення  варіативної компоненти стандартів вищої освіти для галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»;

Освіта та кваліфікація:

2008Вища атестаційна комісія України, доцент (наукове звання);

2006Вища атестаційна комісія України, кандидат економічних наук (науковий ступінь);

2002 – Завершення навчання в аспірантурі, СумДУ;

1999Сумський державний університет, спеціаліст , спеціальність "Менеджмент організацій", диплом з відзнакою;

1999Сумський державний університет, референт-перекладач (English).

ЗОВНІШНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Лектор з проведення тренінгів та корпоративних семінарів (Стратегічний менеджмент, Управління конфліктами)
 • Тренер з менеджменту та побудови команди
 • Запрошуваний експерт державної інспекції закладів вищої освіти в Україні

ВІДВІДАНІ СЕМІНАРИ (з 2008):

 • Regional Seminar for Excellence in Teaching, Санкт-Петербург, Росія, 2013
 • "Excellence in Writing E-mails", семінар, проведений Є. Баранченко (в минулому співробітник СумДУ, зараз лектор в New-Castle Business School), СумДУ, 2013
 • "Можливості системи дистанційного навчання СумДУ для експертів", СумДУ, 2013

 НЕДАВНІ Публікації (з  2008, подані мовою оригіналу):

Підручники:

 • Менеджмент для магістрів: підручник: у 2 т./за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2011, 2013 – Т.1,Т.2.
 • Менеджмент для бакалаврів: підручник: у 2т./за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2010. – Т.1

Монографії:

 • Балацкий О.Ф., Швиндина А.А. Эколого-экономические аспекты ресурсосбережения//Методы решения экологических проблем: монография/Под ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника, к.э.н. Е.В. Шкарупы. - Сумы: Издв-во СумГУ, 2010. - Вып. 3. - 663 с. - С.317-336
 • Социально-экономический потенциал региона: монография/Под общ. ред. проф. О.Ф, Балацкого. - Сумы: Университетская книга, 2010. - 364 с. - (автор: 2.4, 2.5, 3.1,3.2)

Papers:

 • Швиндина А.А., Вишневская О.М. Особенности управления процессом трудовой адаптации работников в проектных организациях//Вісник Сумського державного університету. – 2013. - № 4. – С. 98-103.
 • Кошевець В.В., Швіндіна Г.О. Виробництво екологічно чистої продукції як один із факторів формування ділової репутації//Бізнес-інформ (Харків) -  2012. - №8. - P.83-85
 • Швиндина А.А. Теоретические основы цикличности развития экономических систем//Вісник Сумського державного університету. – 2012. - № 2. – С. 123-130.
 • Швиндина А.А. Управление ключевыми компетенциями - основа стратегии развития современной компании//Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. - 2010, № 3. - Т.1. - С.234-238
 • Швіндіна Г.О., Кошевець В.В. Ділова репутація як показник ефективності функціонування організації//Вісник Сумського державного університету. – 2011. - № 2. – С. 75-79.
 • Швиндина А.А. Адаптация организационных структур управления к современных рыночным условиям//Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – Суми: Видавництво СумДУ.  - 2008. - № 1. – С.20-25
 • Швиндина А.А. Формирование механизма обеспечения устойчивого развития экономического потенциала региона// Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – Суми: Видавництво СумДУ.  - 2008. - № 2. – С.95-101.
 • Швиндина А.А. Поведенческий подход к оценке экономического потенциала региона//Механізми регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва.  - 2008, №2 – С.35-39.
 • Швиндина А.А. Оценка результативности эколого-ориентированных стратегических решений//Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – Суми: Видавництво СумДУ.  - 2008. - № 2. – Т.2 – С.156-159.

Матеріали конференцій:

 • Shvindina H., Shkurko J. Industry analysis as an integral part of strategic management (by the example of ukrainian agro sector) // Economic problems of sustainable development : materials of International scientific and practical conference in memory of Prof. Balatsky, 24-26th of April, 2013/Edited by O. Prokopenko. — Sumy : SSU, 2013. — V.2. — P. 274-276.
 • Швиндина А.А. Сущность и закономерности организационного развития // Молодежь и наука:  модернизация и инновационное развитие страны: материалы международной научно-практической конференции. – Пенза: Пенз. гос. технол. Университет, 2013 (RUSSIA). – 701 с. – С.130-132.
 • Швиндина А.А. Конфликт как симптом организационного развития//Международный журнал Sustainable Development. - Варна: ТУ, 2013 (Bulgaria) - № 7, май 2013. - С. 132-136.
 • Швиндина А.А. Управление проектно-ориентированной организацией: изменение концепции лідерства// Современные поблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании: материалы III Межд. научно-практ. Конференции. 12 апремля 2013 г./под ред. В.И. Ресина. - Москва: Изд-во ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова", 2013 (RUSSIA). - 260 с., С. 228-232
 • Etongwe, O.Y. Eric Knowledge management and improvement of agricultural productivity in Cameroon/O.Y. Etongwe, H. Shvindina // Economic problems of sustainable development: materials of International scientific and practical conference, Sumy, 3-5 of April, 2012  / Edited by O. Prokopenko. — Sumy: Publishing house of SSU, 2012. — Т.2. — С. 57-58.
 • Shvindina, H. The role of Nigerian government in reducing natural resources depletion / H. Shvindina, J.E. Nwosu // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2012. - Т.3. - С. 159-161.
 • Silvanus, S. Nyakunga The ecological education as factor of solving the problem of elephant poaching in Tanzania/S. N. Silvanus, H. O. Shvindina//Economics for Ecology ISCS'2011: 17th International Scientific Conference, Sumy, May 6-9, 2011 / Editing Comettee: D. Smollenikov, P. Denisenko. - Sumy: SSU, 2011. - P. 106-108.
 • Швиндина А.А. Особенности идентификации и оценки организационных изменений//Матеріали VII Міжнародної конференції "Стратегія якості у промисловості і освіті" (3-10 червня 2011 р., Варна, Болгарія): Матеріали. У 3-х томах. Том III. Упорядники: Хохлова Т.С., Хохлов В.О., Ступак Ю.О. – Дніпропетровськ – Варна, 2011 (Bulgaria) – 762 с. – С. 741-743.
 • Швиндина А.А. Роль стейк-холдеров в формировании экологической стратегии предприятия // Система управления экологической безопасностью: сборник трудов Второй заочной международной научно-практической конференции. В 2 т. Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2008.(RUSSIA)  – Т.1 – С. 163-168