Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Дізнатися про спеціальності

  1. Публічне управління та адміністрування
  2. Адміністративний менеджмент
  3. Управління проектами
  4. Державна служба
  5. Менеджмент організацій і адміністрування

Розкрий свій потенціал − створи успішну організацію!
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Назва освітньої програми:

Публічне управління та адміністрування

Програма підготовки

бакалавр

Тривалість програми: 

4  роки

Кількість кредитів: 

240 кредитів ECTS

Галузь знань:

28 «Публічне управління та адміністрування»

Умови вступу:

Правила прийому до СумДУ у 2017 році

Форми навчання: 

денна, заочна

Опис освітньої програми:

      Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на розвиток глибоких знань з управління державними та муніципальними установами, громадськими та некомерційними організаціями для формування критичного мислення й здатності до подальшого навчання; а також на поєднання теоретичної підготовки студентів з практикою в організаціях (установах) публічного сектору, з подальшим широким доступом до працевлаштування.

Характеристика освітньої програми

Об’єкти вивчення: вся сфера публічного управління та адміністрування.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі в управлінні організаціями (установами) публічного сектору на засадах оволодіння системою компетентностей.

Основний фокус програми: здійснення управлінської діяльності на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; формування комплексу знань, умінь та навичок в управлінні та адмініструванні організаціями (установами) публічного сектору, що передбачає набуття предметно-спеціальних компетентностей.

Бакалавр з публічного управління та адміністрування підготовлений для роботи в місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування і здатний обіймати посади в місцевих державних адміністраціях, їх управліннях і відділах: посади радників, консультантів секретарів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад та громад, зокрема спеціаліста із державних закупівель, адміністратора з електронних закупівель, спеціаліста із зв’язків з громадськістю, державного соціального інспектора, адміністративного помічника, інспектора з кадрів, організатора по роботі з персоналом, секретаря органу самоорганізації населення, референта з основної діяльності, помічника керівника підприємства (установи, організації), інспектора із соціальних виплат, інспектора з ліцензування.

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

 

 

Основи публічного управління та адміністрування

Теорія управління

Соціальна та гуманітарна політика

Політичні інститути та процеси

Система публічного управління

Адміністративно-територіальне управління

Правове забезпечення публічного управління

Зовнішнє середовище публічного управління

Економічна політика та державне регулювання економіки

Управління публічними фінансами

Організація адміністративної діяльності

Управління державними закупівлями

Управління державною та комунальною власністю

Операційні процеси в публічному управлінні

Державна служба

Менеджмент громадських організацій

Електронне врядування

Технологія прийняття рішень у публічному управлінні

Комунікація в публічному адмініструванні

Моніторинг та оцінювання управлінської діяльності

Антикризове публічне управління

Управління персоналом у публічному адмініструванні

Управління євроінтеграційними процесами

Практика/стажування

Виробнича (управлінська) та переддипломна практика на базі місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування громадських та некомерційних організаційпередбачена для денної та заочної  форм навчання у обсязі по 5 кредитів ECTS.

Кафедра, яка забезпечує виконання програми: 

Кафедра управління

Керівник освітньої програми, контактна особа: 

Жулавський А.Ю.

Інші особливості програми

Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з: управління державними та муніципальними установами та їх підрозділами, громадськими об’єднаннями та некомерційними організаціями; управління проектами державно-приватного партнерства; управління державною та комунальною власністю; бюджетного менеджменту; технології прийняття управлінських рішень в різних сферах публічного адміністрування тощо.

Програма викладається українською мовою.