Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії

Програма вступного іспиту при прийомі на навчання для здобуття ступеня "доктор філософії" зі спеціальності 073 "Менеджмент"

Інформація щодо вступу до аспірантури